Megkezdte a munkát Jánossomorja önkormányzata: Bella Zsolt látja el az alpolgármesteri teendőket, három bizottsággal és négy nem képviselő taggal kiegészülve működik az önkormányzat.

Jánossomorja képviselő-testülete titkos szavazással, 5-3 arányban választotta meg az önkormányzati voksoláson polgármesterjelöltként kevéssel lemaradó Bella Zsoltot a szerdai ülésen. Az alpolgármesteri pozíció maga is megváltozik, mondta el Lőrincz György polgármester, aki maga javasolta Bella Zsoltot e posztra: Az eddigi, szimbolikus jelleg helyett aktív munka vár az alpolgármesterre, sok területen kell segítenie a polgármestert és önálló feladatai is lesznek. Mindenképpen hatékony, mindennapi, segítő munkakapcsolat kell, hogy jellemezze az alpolgármester és a polgármester viszonyát.

 

Bella Zsolt megtiszteltetésnek érzi a jelölést. Elmondta, számára a Jánossomorja érdekét szolgáló képviselői munkavégzés a legfontosabb, amit remélhetőleg hamar magukévá tesznek mások is, így nem lesz jellemző a széthúzás, bár a viták a testületi döntés természetes velejárói. – “Úgy gondolom, a képviselők megfelelő józansággal fognak szavazni, a város érdekét szem előtt tartva, de ettől függetlenül, úgy látom, hogy heterogénebb a testület, nagyobb vitákra lehet számítani. De nem muszáj mindenben egyetértenünk. Az biztos, hogy a bizottsági üléseken több fog múlni, a szerepük felértékelődik. Remélem, a viták Jánossomorja érdekét fogják szolgálni!”

 


Kiemelte, kilenc pontban foglalta össze alpolgármesteri célkitűzéseit, ami támogatásra talált a polgármesteri irodában, ezért is tudta jó szívvel vállalni a munkát. Ezek között szerepel a Klafszky-tagiskola teljes felújítása, amit maga szeretne koordinálni, a betegszállítás segítése, a csatornázás és az utak javítása, a temetők, templomok felújításának segítése, az egyházzal való kapcsolattartás is.

Megalakult bizottságok

 

Bár az előterjesztés szerint két bizottság állt volna fel, a képviselők végül úgy szavaztak, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság külön alakuljon meg, ne a humán területtel foglalkozó feladatokkal közös bizottság részeként. Így Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság és Szociális és Egészségügyi Bizottság állt fel Jánossomorján.

A testület munkáját négy nem képviselő tag is erősíti: A pénzügyi bizottságba Molnár Tamás Jánost választotta be a testületi tagok többsége. A szociális szférával foglalkozó csoportba Csendes Viktória gyermekjóléti szakember került. A Humánpolitikai Bizottság soraiba Prátser Krisztiánt és Nikházi Árpádot szavazta be a képviselő-testület. A nem külsős személyek nevei a polgármester és az alpolgármester illetve a képviselő-testületi tagok között az elmúlt hetekben folytatott egyeztetéseken merültek fel.

Humánpolitikai Bizottság
elnök: Nemes Csaba
tagok: Molnár Gábor, Lipovits Máté, Prátser Krisztián, Nikházi Árpád

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság:
elnök: Luka János
tagok: Dr. Kurunczi Károly, Lipovits Máté, Winkler László, Molnár Tamás János, 

Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnök: Winkler László
tagok: Molnár Zoltánné Dr. Mihályi Zsuzsanna, Csendes Viktória

 

 

Vitás kérdések

Bár az erőviszonyok a testületen belül még nem szilárdultak meg, már látszik, hogy az egyhangú döntések kora véget ért: szoros szavazások is adódtak. Az eddigi hagyományoktól eltérően a szokottnál élesebb, élcelődőbb megszólalások is előfordultak a testületi ülésen, bár a kompromisszumokra és a választási ellentétek félretételére is akadt példa.

– “Az elkövetkezendő öt év legnehezebb testületi ülése volt a mai – mondta el Lőrincz György –, hiszen most alakult ki a működés szerkezete. Ezzel nem mindenki értett egyet, néhányaknak ezek talán túl radikális és gyors változások voltak. De örülök, hogy néhány apró módosítás kivételével átmentek a javaslataim. Az általam megcélzott két bizottság helyett ugyan három lesz, az eddig négy helyett. Ez véleményen szerint összevonható lenne, de a többség ezt még nem akarta meglépni. Ezután már csak egy sarkalatos téma marad hátra, az ötéves gazdasági program, ott is lesznek majd viták, de végül a cél ki lesz jelölve, annak mentén tudunk majd haladni, azért, hogy Jánossomorja fejlődjön.”

 

 

Az első ülésen döntöttek a Szervezeti és Működési Szabályzatról, amely a testület munkarendjét, szabályait, feladatköreit írja le.Döntöttek az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok juttatásairól, amit idén már jórészben törvény határoz meg, kisebb mozgásteret engedve az önkormányzatoknak. Eddig összesen 6,5 millió forintot vett ez ki a büdzséből, most alig több mint 8 millió forintra rúg majd ez az összeg – ezzel hamarosan külön foglalkozunk.


Lőrincz György polgármester javaslatára a pusztasomorjai jegyzői lakást értékesítési szándékától is elállt a város. Ezt a jövőben a fiatalok helyben tartásának elve mentén szeretnék felhasználni, aminek lehetőségeit később vizsgálják majd.

Határoztak arról is, hogy idén karácsony előtt ismét 400 ezer forintnyi önkormányzati alapot hoznak létre a rászoruló családok élelmiszercsomaggal való segítésére.

Lipovits Máté bejelentette szándékát, hogy egy a migrációval foglalkozó ideiglenes bizottságot hozna létre a jövőben, és kérte a testületet, a következő ülésig közösen fontolják meg ennek lehetőségeit.

Legközelebb december 3-án ül össze a testület, akkor azonban a művelődési házban, 18 órától közmeghallgatással folytatódik tovább az ülés.

 

HT

-hirdetés- -hirdetés-