Nemcsak a diáktársak, tanárok, hanem az önkormányzat is elbúcsúzott a ballagóktól. A középiskolákba készülők sok jó tanácsot, és a jövendő dolgozatokat segítő tollat is kaptak útravalóul.

Az önkormányzat több évtizedes hagyományt követve köszön el minden évben a ballagó nyolcadikosoktól, hogy a más városokba továbbtanuló gyerekeket útravaló jókívánságokkal lássák el. Idén a drogok és káros szenvedélyek kísértéseinek elutasítására hívta fel a figyelmet a polgármester szerdán délelőtt, a művelődési házban tartott ünnepségen.

Kapcsolódó galéria: Ballagók köszöntése a művelődési házban

A diákok kis műsorban köszönték meg az önkormányzat sokévi gondoskodását, megígérve, hogy nem felejtik el szülőhelyüket. Amikor új iskolájuk küszöbét átlépik, büszkén mondják majd, hogy Jánossomorjáról jöttek, és remélik, városuk is büszke lesz majd rájuk.

A városvezetés minden ballagónak gratulált, köszöntötték a tanulásban, közösségi munkában vagy sportban kiemelkedő diákokat. De az osztályközösségeket is méltatták a búcsúünnepségen.

A tanulók idén gravírozott tollat vihettek magukkal a város búcsúajándékaként, hogy az élet fontos pillanataiban is elkísérje őket az alma mater szelleme.

HT

Az ünnepségen elhangzott, az iskolák által összeállított méltatások és jellemzések:

8.A
A 8.A osztály ugyan tanulmányi eredményeit tekintve nem jeleskedett, de közösségi munkákból (csarnokfelújítás, szemétszedés, papírgyűjtés, az idei március 15-ei ünnepi műsor) kivették a részüket. Példát mutattak kisebb társaiknak az összefogásban, főleg ebben a tanévben. Az összetartást a társukat ért családi tragédiák is erősítették, az egymás iránti szeretet ereje érezhető volt.

Varga Cintia
4 évig nagy lelkesedéssel tevékenykedett a Diákönkormányzatban. Kedves vidámságával, önzetlen segítőkészségével sokszor buzdította társait. Magatartása mindvégig példamutató volt. Bármilyen iskolán kívüli eseményen szívesen részt vett. Szorgalmas, fáradhatatlan tanulója iskolánknak. A tánc, a mozgás az egyik legfontosabb dolog az életében.

Jánó Sára
Szorgalma töretlen volt a 4 év során. Csendes, vidám természetével, példamutató magatartásával tűnt ki. Az Ő esetében a szülői támogatás és tanulásban való segítség példa értékű.

Kajtár Gergő
4 éven keresztül kitartóan végezte sporttevékenységét. Sikereket ért el atlétikában és úszásban. Remek sportember, a műtét után is fáradhatatlan, céltudatos.

8.B

A 8.B osztály egy vegyes társaság. Négy év alatt a létszámuk mindig változott. Befogadó, újdonságokra, kihívásokra nyitott kis csapat. Szabadidejük jelentős részét együtt töltötték. A városi és iskolai rendezvényeken mindig aktívan részt vettek. Ha valahol meghirdették az olyan versenyt, ahol a legnépesebb osztály kapott jutalmat, mindig első helyen végeztek. Közösségük összetartó csapattá forrott össze. Mindig azt tartották szem előtt, hogyan lehet úgy kirándulni, szórakozni, hogy saját erejükből és nem a szüleik segítségére támaszkodva oldják ezt meg. Ennek elérése érdekében papírt és vasat gyűjtöttek. Húzták a kiskocsijukat a város utcáin, sokszor erőn felül. Megérte több szempontból is, hiszen céljukat elérték és önerőből kirándultak, valamint megtapasztalhatták, hogy könnyebb tanulni, mint dolgozni, fizikai munkát végezni.  Közösséggé kovácsolódott ez a kis csapat.

Majthényi Boglárka
A legszorgalmasabb diákok közé tartozik. Mindig azért dolgozott, hogy tanulmányi eredményén javítson. Szorgalma, kitartása a munkába fektetett ereje irigylésre méltó és példa diáktársainak.

György- Jakab Bence

A 8.B osztály legjobb tanulója, aki sikeres német nyelvvizsgával is rendelkezik.  Tanulmányai mellet mindig volt ideje a sportra. Futballozik a helyi csapatban. Bence a diákönkormányzat oszlopos tagja volt mindig és ebben az évben elnöki posztot töltött be. Munkája mindig pontos, precíz. Belső jó tulajdonságaival és nagyszerű humorával kivívta diáktársai bizalmát, szeretetét és tiszteletét.

Klafszky-tagiskola 8.osztálya

8 év alatt jó kis csapattá kovácsolódott a Klafszkyban a most ballagó osztály. Tanulók jöttek, mentek, a gyengék elhullottak, de a közös programok, versenyek, vetélkedők, kirándulások alatt kiderült, ki miben erős, miben lehet rá számítani. Most, amikor visszatekintve számvetést készítünk, szinte mindenkit fel lehetne sorolni, valami jót említeni a neve mellett.

Bogyai Martin:
Bár nem róla fogjuk állítani a jó magaviselet szobrát, azért van néhány jó tulajdonsága is. Nemzetiségi német, karácsonyi, október 23-i műsorok megbízható szereplője, főfocista, labdazsonglőr. Szívesen segít, ha fizikai munkáról van szó.

Fets Martin:
Informatikai háttérmunkás, zene – meg – szerző. Országos informatikai verseny döntőse.

Hevesi László:
Közösségi munkában lehet rá számítani. A többszörös sulikupa-győztes focicsapat tagja, aki idén bokaáldozatot is hozott a siker érdekében. Benne volt abban az újságszerkesztő csapatban, akikkel a Geo Magazin országos pályázatán a legjobb 6 közé kerültünk.

Horváth Barbara:

DÖK képviselő. Lovaglásban díjhalmozó. A Fut a város többszörös dobogósa. Nemzetiségi német és október 23-i műsorok szereplője. Kétszeres nyíregyházi döntős a „Rigó énekeljen!” Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatversenyben. Országos pályaválasztási vetélkedő I. helyezett csapat tagja.

Kelemen Márk:
Országos informatikai verseny legjobb 30 döntőse közé került be. Lelkes focista.

Magyar Richárd:
Szívesen és önként vállal szereplést karácsonyi és október 23-i műsorokban. Fut a város többszörös dobogósa, főfocista, főszervező. Közösségi, fizikai munkát szívesen vállal, DÖK képviselő.

Smuk Katalin:
Szívesen dolgozik a közösségért, legyen az gesztenye- vagy papírgyűjtés, karácsonyi vásár vagy iskolai kézműves foglalkozás. Mindig lehet számítani ötleteire, segítségére. Pályafutását sokszínű versenyek (rajz, német, hittan) és nagyszerű eredmények tarkítják. Tagja a városi honismereti vetélkedőt kétszer megnyerő csapatnak, kétszeres nyíregyházi országos döntős környezetvédelmi versenyben, országos pályaválasztási vetélkedő nyertes csapatának tagja. Az ő „keze” is benne volt, hogy az Energiasuli országos pályázatán 100.000 ft értékű fizikai eszközöket nyertünk az iskolánknak. Jeles tanuló, példamutató magatartással, szorgalommal.

Szökő Péter:
Sikeres focicsapatunk „bokagyilkosa”. Az ELTE által meghirdetett Kihívás 2009 informatikai versenyen I. helyezést elért csapat tagja. A Geo Magazin újságkészítő pályázatán a legjobb 6 közé bekerült újság szerkesztője.

Teiml Viktor:

Csak a 2. félidőben – felsőben – csatlakozott osztályunkhoz, de hamar értékes tagja lett. Kiváló sportoló, úszó, focista. A Klafszkys macskák és a Kandúr csapattal bejutott a környezetvédelmi vetélkedő országos, nyíregyházi döntőjébe. Az ELTE Kihívás 2009 versenyén győztes csapat tagja. Szerkesztője a Geo Magazin pályázatán legjobb 6 közé választott Nyitnikék című magazinunknak. Kétszer járult hozzá, hogy osztályunk csapata elhozza a győztesnek járó kupát a városi honismereti vetélkedőről. Az országos pályaorientációs versenyen első helyezett csapat tagja. Az Energiasuli elnevezésű országos pályázaton nagy értékű fizikai csomagot nyert csapat tagja.  Jeles tanuló. Alapfokú C típusú nyelvvizsgát tett német nyelvből.

Tóth Laura:
Kitűnő tanuló, példamutató magatartással és szorgalommal. Kétszeres nyíregyházi döntős a „Rigó énekeljen!” Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatversenyben. A városi helytörténeti vetélkedőt duplán megnyerő csapat tagja. Nemzetiségi német és egyéb iskolai műsorok halk szavú szereplője. Az országos Energiasuli versenyen 100.000 ft értékű FixiBox-ot nyerő csapat tagja. A megyei Gárdonyi fordító versenyen 2008-ban 6. helyezett, 2011-ben 13. helyezett. Az Oxford Nyelviskola által rendezett megyei német nyelvi versenyen 2011-ben írásbeli fordulón 4. helyezett, szóbeli fordulón 3. helyezett. 2012-ben a csornai II. Rákóczi Ferenc Katolikus Közoktatási Központ által szervezett megyei német nyelvi verseny írásbeli fordulóján 9., a szóbeli fordulón 10. helyezett. 2012-ben alapfokú C típusú nyelvvizsgát tett német nyelvből. Mindezek mellett jut ideje közösségi munkára is, kedvence a gesztenyegyűjtés.

Vájlok Virginia:
A Klafszkys macskák legkisebbje, kétszeres nyíregyházi döntős a „Rigó énekeljen!” Kárpát-medencei környezetvédelmi vetélkedőben. Szintén kétszer járult hozzá csapatunk helytörténeti vetélkedőn aratott sikeréhez. Kis energiabomba. Szívesen vállal közösségi munkát, gesztenyegyűjtést, iskolai rendezvényeken szervezést, segítségnyújtást. Német nyelvből sikeres írásbeli nyelvvizsgát tett.

Vaskovits Márk:
Tagja volt az ELTE Kihívás 2009 elnevezésű informatikai versenyén I. helyezést elért csapatunknak és a Geo Magazin pályázatára készített, országosan a legjobb 6 közé választott újságunk szerkesztőségének. Jeles tanuló. Sikeres alapfokú írásbeli nyelvvizsgát tett német nyelvből.

Wally Júlia:

Kitűnő tanuló, példamutató magatartással, szorgalommal. Szeret mindent teljes odaadással, erőbedobással csinálni, legyen az a Fut a város, egy rajzverseny, gesztenyegyűjtés vagy tanulmányi vetélkedő. 8 év alatt rengeteg szép eredményt ért el a különböző versenyeken. 3 éven át volt a mosonmagyaróvári Haller Iskola által rendezett német nyelvű meseverseny győztes csapatának tagja. Német szavalóversenyen 2008-ban Rajkán 3., 2010-ben, Mosonmagyaróváron a Schiller szavalóversenyen 1. helyet szerzett. A Gárdonyi Iskola által szervezett megyei német fordítóversenyen 2008-ban 2., 2010-ben 2., 2011-ben 4. helyezett. 2011-ben az Oxford Nyelviskola által hirdetett megyei német nyelvű verseny írásbeli fordulóján 2., szóbeli fordulóján 1. helyezett. 2012-ben a csornai II. Rákóczi Ferenc Közoktatási központ megyei német nyelvi versenyén írásbeli fordulón 2., szóbeli fordulón 1. helyezett. A német nemzetiségi műsorok oszlopos szereplője. Kétszeres nyíregyházi döntős csapatunk tagja. segítségével kétszer sikerült elhódítani a kupát a városi helytörténeti vetélkedőn. Hozzájárult az Energiasuli pályázatunk sikeréhez, amivel 100.000 ft értékű fizikai felszerelést nyertünk az iskolának. Tavasszal alapfokú C típusú, májusban sikeres középfokú C típusú nyelvvizsgát tett német nyelvből.

-hirdetés- -hirdetés-