A “Közjóért” kitüntető címet adományozta Lakner Ferencjánossomorjai versmondónak a Győr- Moson- Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas Szövetség. Szavalónk az időskori versmondás hagyományainak éltetéséért, az ünnepeket megszépítő szerepléseiért, valamint az országos rendezvényeken elért kiemelkedő sikereiért vehette át a díjat az elmúlt év decemberében.

Lakner Ferenc ismert korcsmáros-vendéglős család gyermekeként 1922-ben született Mosonban. Szülei 1933-tól Mosonszentjánoson a Domb utcában béreltek kocsmát, így a család is ide költözött. A magyaróvári Piarista Gimnázium elvégzése után Lakner Ferenc a pusztasomorjai községházán helyezkedett el segédjegyzőként. A következő évben behívták katonának, majd a II. világháború befejezését követően egy évig a szentjánosi községházán dolgozott. Később Rábapatonára, aztán Győrbe került az adóhivatalba. Az ötvenes évek végétől egészen 1982-es nyugdíjba vonulásáig a Lajta-Hansági Állami Gazdaság anyagkönyvelési csoportvezetője volt.

Feri bácsi -elmondása szerint- a Piaristáknál szerette meg a verseket, kiváló irodalom tanárai a tudnivalókat nem csupán előadták, hanem úgy mesélték el, hogy óráik mindig érdekesek voltak. Tagja volt az iskola irodalmi önképző körének is, ahol a tanórák után verseket tanultak és adtak elő. Sajó Sándor – Magyar ének 1919-bencímű versét ekkor szavalta először, e költemény egyébként a mai napig az egyik kedvenc verse. Jóllehet, 1946-ban a dr. Strecker Ottó által vezetett mosonszentjánosi SzIM színjátszó körnek, valamint az ötvenes években a helyi Földmívesszövetkezet színjátszó-csoportjának is tagja volt, a szívének még oly kedves verset csak 1994-ben szavalhatta újra. Ekkor Karácsony Gézának, a művelődési ház igazgatójának bíztatására, akinek, mint mondja, nagyon sokat köszönhet-, a megyei nyugdíjas szövetség egyik rendezvényén lépett fel és óriási sikert aratott az említett Sajó verssel. Ettől kezdve -egészen addig, míg egészsége engedte- állandó részvevője lett a különböző szintű, elsősorban nyugdíjasok számára rendezett versmondó versenyeknek. Két ízben -1997-ben és 2000-ben- megnyerte a szépkorúak országos szavalóversenyét Szolnokon.  2001-ben a helyi önkormányzat is elismerte tevékenységét: dr. Kurunczi Károly az Idősek Világnapja tiszteletére rendezett helyi ünnepség alkalmával tüntette ki.

Feri bácsi elsősorban a lírai verseket kedveli. Azt mondja ezek képesek leginkább megjeleníteni az ember belső, lelki világát. Kedvenc költői Vörösmarty Mihály, Reményik Sándor, Mécs László és újabban József Attila. Kedveli az ódákat és a balladákat, de a drámairodalom nagy monológjai is közel állnak szívéhez; régi vágya, hogy közönség előtt egyszer majd előadhassa Tiborc panaszát a Bánk Bánból.

-lőrincz--hirdetés- -hirdetés-