Választás 2019 – tájékoztató jelölteknek

Tájékoztató az önkormányzati választáson induló jelöltek számára a Jánossomorja Televízió által kínált lehetőségekről:

A JTV hírműsoraiban, képújságjában felelősen és objektivitást biztosítva tájékoztatja a lakosságot, mind a választásokkal kapcsolatos tudnivalókról, mind a jelöltek céljairól. A Jánossomorja Televízió ugyanakkor a vonatkozó szabályozás szerint politikai hirdetést nem tesz közzé. A JTV ingyenes politikai reklámot közöl, de kizárólag az alább meghatározott módon.*

A Jánossomorja Televízió a kampányban egyenlő esélyeket biztosítva, a felelős tájékoztatásnak eleget téve a következőket kínálja az önkormányzati választásokon, illetve a nemzetiségi választásokon nyilvántartásba vett jelölteknek:

A képviselőjelöltként illetve nemzetiségi jelöltként indulóknak egy oldal JTV Képújság dia áll rendelkezésre, a polgármesterjelöltként indulóknak két oldal.
Egy oldal 30 másodpercig fut, amely további diákra tovább nem bontható!

Az oldalak kinézete a JTV által szerkesztett sablon. Ebben elhelyezhető egy fotó, amit a jelölt digitálisan bocsát a JTV rendelkezésére, illetve szerepelhet a jelöltet indító politikai tömörülés, párt jelképe.

A szükséges információk:

 • név
 • jelölő szervezet
 • iskolai végzettség vagy foglalkozás
 • lakcím
 • életkor.

A bemutatkozásra és célkitűzésekre képviselőjelölteknek 800, polgármesterjelölteknek 1.600 karakter áll rendelkezésre (szóközökkel együtt).

A hirdetés szövegéért a jelölt felelős. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szöveg nem tartalmazhat mások becsületét, személyiségi jogait sértő elemeket, nem tartalmazhat politikai hirdetést, megmozdulásra, támogatásra, más fórumok meglátogatására szolgáló felhívást! A jelölt által hozzánk eljuttatott szöveget a JTV nem módosítja – a kisebb helyesírási, stilisztikai javítások kivételével. A képújság-diák a jtv.hu internetes oldalán is megjelennek, tájékoztató jelleggel.

Mivel a politikai tartalmú képújság diának azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie, ezért minden dián megjelenik egy ezt feltüntető képelem. („Politikai reklám”)

A szöveget és a fotókat digitális formában várjuk, címünk: jtv@jtv.hu

A JTV Képújságban ezen kívül megjelenhetnek a lakossági fórumok felhívásai, de csak lakossági tájékoztatásként, a választói akaratot nem befolyásoló módon: Nem tartalmazhatnak politikai kampányelemeket, képeket, logókat; csak és kizárólag a jelölt, támogató csoport nevét, a rendezvény helyszínét és időpontját. E hirdetések a JTV által meghatározott, egyforma külalakú, csak a fentebb leírt elemeket tartalmazó hirdetési sablonnal jelenhetnek meg. A lakossági fórumról szóló hirdetés kizárólag a rendezvényt megelőző egy hétben futhat, korábbi meghirdetésre nincs mód.

Politikai kampányfilmet, a fentiektől eltérő, politikai tartalmú képújság-diát a JTV a törvények értelmében nem sugározhat.

Politikai hirdetésnek számít a jelölt lakosság felé irányuló mindennemű, jelöltségével kapcsolatos köszönetnyilvánítása is, így erre nem adhat módot a JTV!

A jelöltek által tartott lakossági fórumok, politikai jellegű megmozdulások összefoglalói a JTV hírműsorában a JTV szakmai mérlegelése alapján kaphatnak helyet, a hírműsor szabályai és a JTV szerkesztőinek döntései alapján, vágva, szerkesztve. E rendezvények sajtómeghívóit a rendezvény előtt legalább öt nappal kérjük elküldeni a jtv@jtv.hu e-mail címre, illetve írásban a JTV szerkesztőségébe!

A nyilvántartásba vett polgármesterjelölteket a JTV egy stúdióbeszélgetésre is felkéri a kampány során, ahol 15 percben kap kérdéseket jelöltsége, választási programja kapcsán. A beszélgetés célja a jelölt objektív bemutatása a jelöltek egyenlő esélyeinek megőrzésével. A kérdéseket, témákat előre nem egyeztetjük, a szerkesztői szabadság megőrzése érdekében.

*2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról / 71. Politikai reklám és politikai hirdetés

 1. § E fejezet alkalmazásában
 2. a) politikai reklám a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 55. pontjában meghatározott politikai reklám, azzal az eltéréssel, hogy a párt, politikai mozgalom és kormány alatt jelölő szervezetet és független jelöltet kell érteni.
 3. b) politikai hirdetés az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom.
 4. § (1) A médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett – különös tekintettel a politikai reklámok számára, megjelenési sorrendjére, időtartamára és az adásba kerülés időpontjára – teheti közzé a jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek politikai reklámjait. Közös jelölt, illetve közös lista esetén a jelölő szervezetek együttesen jogosultak a politikai reklám megrendelésére.

 

 1. szeptember 12.
  Jánossomorja Televízió

 

Tájékoztató letöltése:

Tájékoztató az önkormányzati választáson induló jelöltek számára