Közel húsz utcában útfelújítás, harmincban járdafelújítás – határozott elképzelésekkel vágott a ciklusra szóló felújítási terveibe az önkormányzat. Háromhavi kényszerszünet után sok fontos kérdés került a testület elé a csütörtök reggeli rendkívüli ülésen.

A ciklus hároméves útfelújítási és járdafelújítási koncepcióját is elfogadta a képviselő-testület. A város 2022-ig legalább 30 utcában tervez járdafelújításokat és új járdák kialakítását Bella Zsolt alpolgármester koordinálásával. Ebben a két településrészen, Újtanyán és Hanságligeten is épülnek gyalogutak.

Már fontossági sorrendet is megállapított a testület a városüzemeltető vizsgálati véleménye alapján, az ülésen több egyéni képviselői kiegészítést is téve, lakossági észrevételt tolmácsolva a listához. Ez persze egy elvi cél, a testület minden költségvetésnél felülvizsgálja majd a helyzetet. A listában az idei, már megkezdett munkálatok is szerepelnek.:

Szent István, Árpád u.2-4;9-15, Bem u., Féltoronyi u., Felsőlókert u., Rózsa u., Hanságfalvi u., Malom utca vége, Tó u., Erdősor u., Óvoda u., Vásártér u., Újerdő u-Rákóczi u. között, Hanság u., Újtanya, Halomalja u, Szent I. u (gödör mögött), Petőfi u., Ady E. u., Kereszt u., Radnóti u.-Rákóczi u. között, Kis u., Legelő u., Jókai u., Erdősor u. (Iparos u-Lajos u. között), Liget u., Bartók B. u., Árpád u., Hanságliget (Tulipán u.), Sipőcz I. u.,

Az útfelújítási koncepcióban közel 19 utca vagy útszakasz felújítása szerepel, ezek között több mint tíz, jelenleg még murvás és kavicsos utcán építenének szilárd burkolatú utat. Itt is hasonló elvi prioritási sort szavaztak meg a képviselők.:

Iparos utca – útfelújítás, Liget köz – útépítés, Kovács utca – útépítés, Vásártér utca – felújítás, Frank utca vége – útfelújítás, Szabadság tér – útépítés, Erdősor utca – útfelújítás, Alkotás utca – útépítés, Hársfa utca – útfelújítás, Széchenyi utca – útépítés, Vásártér utca – útépítés, Legelő utca (Erdősor-Liszt u. között) – útfelújítás, Radnóti utca – útépítés, Sarok köz – útépítés, Hanság u. és Óvoda utca között – útépítés, Sport és Rákóczi utca között – útépítés, Vasút utca (Balassi u. és vasútállomás között) – útfelújítás, Sipos-köz – útépítés, Várbalogi utca – útfelújítás

Az Alkotás, a Széchenyi és a Vásártér utcák engedélyeztetési eljárást már most el is kezdik. Az önkormányzat célja, hogy a ciklus végére minden belterületi út aszfaltozott legyen a városban. Mindkét program kiemelt támogatást kap majd az éves költségvetésekben, idén a járdákra közel 20, az utakra közel 90 milliót tudott elkülöníteni a város. Lőrincz György polgármester bizakodó, hogy sem a járványveszély, sem az eredményeképpen jelentkező gazdasági visszaesés sem teszi tarthatatlanná e fontos célokat.

A munkák az Iparos utca felújításával kezdődtek el, az új utak építése pedig a Kovács utcával indult és a Liget-közzel folytatódik. A külterületi kavicsos utak felújítása is folyamatos, itt minden évben a helyi gazdákkal fog össze a város és rendszeresen tíz kilométernyi hosszúságú úthosszt javít meg évente.

Új helyre kerül a Klub

Új irányt szabott az Idősek Klubjának az önkormányzat. Korábban a pusztasomorjai iskolát újította volna fel a város az időseket segítő intézmény székhelyeként, ám kiderült, ez jóval drágább lenne a vártnál, közel az erre szánt keret duplája. Így kénytelen volt elállni a tervtől az önkormányzat. Most egy korszerű energetikájú gyorsházat épít az önkormányzat saját telkén, az Iparos utcában, közel 50 milliós saját forrásból, ami lehetővé tenné a nappali demens ellátást is az intézményben, amire nagy az igény a városban. Az ülésen is bemutatták a terveket, és ha minden jól halad, az új Klub már jövő év elején nyithat. Ezzel pedig elindulhat a helyén a Kék Bagoly bölcsőde pályázati forráson alapuló új csoporttal való bővítése is, ami 2021-ben kezdheti meg a működést. A város a somorjai iskolaépület felújításáról és használatáról ugyanakkor nem mondott le, hangsúlyozta Lőrincz György a JTV-nek: remélhetőleg sikerül pályázati forrást találni a hasznosításra.

26 millió a civileknek

12 szervezetnek összesen 26 millió forint támogatást ítélt meg a testület az ülésen. Ezzel pótolták a járvány alatt befagyasztott támogatásokat, minden szervezettől újabb költségvetést kérve. A járvány előtt közel 30 milliós volt ez a keret, ebből azonban több, fontos munkát végző szervezetet soron kívül támogattak. A többiek most kaphattak működési forrást. E keretbe sorolva támogatta a város a nemrég megnyitott Mosonmagyaróvári Hospice Házat működtető alapítványt is. A testület számára fontos volt, hogy melyik szervezet tud felmutatni magas saját erőt. A polgármester megköszönte a civil szervezetek a város kulturális és sportéletében végezett munkáját.

Egyéb ügyek

Lőrincz György polgármester az ülés elején hangsúlyozta, a város fegyelmezetten viselte a járványügyi helyzet nehézségeit, köszönet illeti a védekezésben dolgozókat, segítőket. A legnagyobb öröm, hogy nem tudunk megbetegedésről Jánossomorján. Elmondta: „Ezalatt az idő alatt csak azokat a döntéseket hoztam meg a törvény által rám ruházott saját hatáskörben, amik nem szenvedhettek halasztást. Amivel lehetett, megvártam a testület véleményét. A megfelelő döntésekhez azonban igyekeztem munkatársaimmal együtt a legalaposabb előkészítést nyújtani.”

A testület egyhangúlag támogatta azt a települési összefogást is, ami a júliustól bevezetendő járványügyi vasúti menetrend ellen száll síkra, a vonatpótló buszok helyett a vonal fejlesztését szorgalmazva.

Leier útnak hívják hamarosan a városból kivezető útszakaszt. A Bajcsy-Zsilinszky utca végétől a PEZ Hungária Kft-ig terjedő szakasz jelenlegi neve Óvári út, ám ez gyakran félrevezető, hiszen belterületen szintén van ilyen nevű utca: a belterületi főút művelődési ház előtti szakasza. Ez sok galibát okozott már a cégnek az ide tartó szállítmányok navigációi terén. A Leier Hungária Kft. most e szakasz nevének pontosítását kérte a testülettől, amely úgy döntött, az útszakaszat Leier útnak nevezi el, hasonlóan a binder c.a. Bt-hez vezető Binder úthoz. A döntésnél hangsúlyozták a Leier-család és a cég meghatározó szerepét a város fejlődésében, ami előtt ezzel is tiszteleg Jánossomorja.

A Trianon 2020 emlékév egyik fő célja a Hármashalom emlékmű felújítása. Két évvel ezelőtt 5 millió forintot nyert e célra a város, ám azóta megemelkedtek az árak, így ki kellett egészíteni a keretet további 3,9 millió forinttal. A cél, hogy az idei városnapokra befejeződhessen a felújítás.

Új bizottsági tag is esküt tett a rendkívüli ülésen. A városban dolgozó családsegítő mindig külsős bizottsági tagként segíti a szociális bizottság munkáját. E poszton Nagy Krisztina váltotta az eddigi tagot, Horváth Saroltát, esküt is téve a testület előtt. Az eddigi egy szociális szakember helyett ugyanakkor már ketten dolgoznak Jánossomorján, a lakók Ominger Szabinához is fordulhatnak ezentúl.

Német Nemzetiségi Közösségi Házat hozna létre a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat, ezért pályáznának is központi forrásokra. A közösségi teret a jelenleg még bérlakásként működő Rákóczi u. 61-es számú házban szeretnék kialakítani, amihez hozzá is járult a testület. Ezzel nemcsak a helyi német kultúrának, közösségnek, de az egész városrésznek és városnak hoznának létre közösségi teret, hasonlóan a Sós Antal Közösségi Ház mintájára, mondta el az ülésen Kempf Ákos, az NNÖ elnöke.

 

 

JTV

 

 

-hirdetés- -hirdetés-