Feltételezéseken és meg nem alapozott kéréseken nyugszik a jánossomorjai képviselőjelölti szavazatok újraszámolását kérő jogorvoslati kérelem, ezzel az indoklással utasította el azt a hétfőn nyilvánosságra hozott határozat. A kérelem ugyanakkor törvénysértő eljárásokra utal. Hogy vannak-e erre konkrét, bizonyító erejű információi, illetve fellebbez-e az ügyben, arról a benyújtót is megkérdeztük – kevés sikerrel.

Helyben hagyta a Területi Választási Bizottság (TVB) a jánossomorjai választási eredményekről szóló határozatot, vagyis elutasította a benyújtott jogorvoslati kérelmet a jánossomorjai képviselőválasztás szavazatainak újraszámolásáról. Ezt hétfőn délután hozta nyilvánosságra a TVB a megyei önkormányzat oldalán.

A határozatból megtudhatjuk egyrészt, hogy a jogorvoslati kérelmet „Dr. K.T.” egyéni képviselőjelölt nyújtotta be, aki egy szavazattal maradt le a mandátumszerző helytől. Ő fellebbezésében arra hivatkozott, hogy delegáltak jelezték számára, hogy az érvénytelen szavazatok – melyek száma a jegyzőkönyvek szerint közel 60 volt – közé sorolhattak egyébként érvényesen leadott szavazatokat is, illetve a győztes jelölt érvényes szavazatai közé érvényteleneket is beszámoltak. A fellebbező ugyanakkor azért is kérte az újraszámolást, mert az utolsóként bekerült jelölt és közte megállapított különbség véleménye szerint már magában indokolná az újraszámolást.

A TVB nyilvános határozatában (72/2019. (X.18.) TVB számú határozata) több pontban is kifogást emelt az indoklások ellen. Egyrészt hangsúlyozza, hogy az egy szavazatnyi különbség önmagában nem indokolja az újraszámolás lehetőségét. Másrészt kiemeli, hogy az érvénytelen és érvényes szavazatokkal való feltételezett visszaélés törvénysértést jelent, ami komoly vád. Ezekhez valamilyen bizonyítékokat is meg kell jelölnie a jogorvoslatot kérőnek. Ezt ugyanakkor a benyújtó nem tette meg olyan fokon, „amely legalább a valószínűsítés szintjén alátámasztaná az eredmény megállapítása során bekövetkezett jogsértéseket”. Ezért a helyben hagyás úgy fogalmaz: „A TVB a fellebbezéssel kapcsolatosan megállapította, hogy a jogszabálysértés elkövetését a fellebbező csak feltételezte, annak alátámasztására szolgáló bizonyítékokat nem csatolt a fellebbezéséhez, csak a szavazóköri jegyzőkönyvek másolatát csatolta.”

A döntés ellen a Győri Ítélőtáblához nyújtható be felülvizsgálati kérelem. Mivel a határozatot október 18-án hozták, a fellebbezésre 21-én, 16 óráig volt lehetősége a jogorvoslati kérelem benyújtójának.

A mondatok mögött

Próbáljunk meg rendet tenni a jogi megfogalmazások között. A TVB egyik érve úgy hangzik, hogy a leadott egy szavazatkülönbség önmagában nem indokolja az újraszámolás lehetőségét. Ezt arra értheti, hogy a szavazatszámlálási eljárás tele van biztosítékokkal. A végeredményhez többször is át kell számolnia a szavazatokat a szavazóköröknek. A kiélezett helyzet miatt több szavazókörről is van tudomásunk, ahol akár négyszer is megszámolták a szavazatokat.

A másik érv az érvényes és érvénytelen szavazatok szabálytalan számolására való utalás már komolyabb gondokat vet fel. A TVB kiemeli, ha igaz az, amit a kérelmező állít, akkor Jánossomorján szabálytalanul bántak a szavazatokkal, ami választási törvénysértést jelent. Ez pedig különösen nagy közérdek.

A jogorvoslatot kérő úgy fogalmaz, a delegált tagok jelezték neki a szavazatok érvényessége és beszámítása körüli hibákat. Itt a bizonyítást segítő konkrétumokat hiányol a TVB. Ezt arra is értheti, hogy a delegált tagok által felvetett problémának már a szavazatok számolása során meg kellett volna jelennie. Ha egy szavazat kapcsán ugyanis kétely merül fel, akkor abban a pillanatban közös döntést kell hoznia a szavazatszámláló bizottságnak arról, hogy érvényesnek vagy érvénytelennek tekintik-e az adott szavazatot. De már e döntéstől függetlenül is jegyzőkönyvet kell felvenni minden ilyen esetről. A Helyi Választási Irodától úgy értesültünk, hogy ilyen jegyzőkönyv nem készült a jánossomorjai szavazatszámlálások során, vagyis az érvénytelen szavazatok terén teljesen egyértelmű volt a helyzet. Ráadásul a delegált tagoknak kötelessége a felmerült vitatott kérdéseket azonnal, hivatalos módon jelezni, mindenképpen szokatlan tehát, ha a jogorvoslati kérelemben leírtak szerint azokat a delegált tagok később, egy jelöltnek jelezték csak, nem pedig hivatalos úton.

Szerettük volna megtudni, valóban törvénysértésre utaló hibák lehetnek-e a szavazatszámlálás mögött Jánossomorján, illetve mi a véleménye a kérelmezőnek a kialakult helyzetről. A kiadott dokumentum teljesen egyértelműen megjelöli, hogy a jogorvoslati kérelem beadója a testületből egy szavazat híján kimaradt Dr. K. T., aki 782 szavazatot kapott, szemben az utolsó, még mandátumot érő szavazatmennyiséget, 783-at megszerzett H. D.-vel. A képviselőjelölt közszereplőnek számít, ezért a fellebbezési benyújtási határidő leteltével felhívtuk Dr. Kurunczi Károly Tibort, akit kizárásos alapon körbetorpedózott a nyilvánosságra hozott határozat. Szerettük volna megtudni, valóban rendelkezésre állnak-e bizonyító erejű információk, valóban törvénysértést fedhet-e fel a probléma, és ha igen, mik ezek, illetve mi az álláspontja az ügyről.

Dr. Kurunczi Károly Tibor szűkszavúan válaszolt. Kérdésünkre közölte: „nem publikus” hogy ténylegesen ő áll-e a jogorvoslati kérelem mögött. Arra a kérdésünkre pedig, hogy rendelkezésére állnak-e bizonyító erejű információk a felvázolt választási törvénysértésről, illetve, ha igen, akkor benyújtotta-e azokat, tovább viszi-e az ügyet, azt közölte, az „rám tartozik és ennyi a válaszom”. Az ügyhöz nem kívánt többet hozzáfűzni.

A következő napokban megtudhatjuk, hogy érkezett-e fellebbezés a bírósághoz az ügyben. E kérdés lezárultával, legalább öt nappal a kiértesítés dátuma utánra hívható csak össze Jánossomorja Város Önkormányzata képviselő-testületének alakuló ülése. Ez azt jelenti, hogy a testület megalakulása még egy, de akár két hetet is várathat magára. Kérdésünkre a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal közölte, ez a mértékű csúszás még nem okoz gondot az önkormányzati döntéshozatalban.

 

JTV – Hauptmann Tamás

 

 

 

 

 

 

-hirdetés- -hirdetés-