A választók megtévesztésére alkalmas plakátok jelentek meg Jánossomorján, ezt mondta ki a Helyi Választási Bizottság pénteken. Az egyik polgármesterjelölt és több képviselőjelölt függetlenként, de párttámogatással indul a választásokon, ezt azonban két – azóta már javított – online plakát is megtévesztően tüntette fel.

Dr. Kurunczi Károly Tibor független polgármesterjelöltként és képviselőjelöltként gyűjtött ajánlásokat, a kampányban pedig a Fidesz által támogatott függetlenként jelent meg. Ez alapvetően még nem különleges, erre számos országos példát is találunk. Egy online plakáton azonban kizárólag a Fidesz jelöltjeként szerepelt a közösség előtt, nem volt látható független jelöltsége – holott így került nyilvántartásba. Vagyis a plakát azt a látszatot kelthette, hogy ő nem független, hanem pártjelölt. Egy másik, hasonló plakáton több független képviselőjelölt (Bujdosó Zoltán, Fazekas Imre, Kiss Zsolt, Nemes Csaba) is hasonló módon, függetlenségét nem, csak pártkötődését jelezve jelent meg.

Mindez a választás tisztaságát és törvényességét felügyelő Helyi Választási Bizottság (HVB) 48/2019. (IX.20.) számú határozata szerint törvényt sértett, így a plakátok megjelentetőjét eltiltotta a további jogsértéstől. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ki kell javítania a szabályellenes megjelenést és a továbbiakban tartózkodnia kell e hibától  A határozat pénteken jelent meg a város HVB számára biztosított hivatalos felületén. Ilyen a választások történetében még nem nagyon volt Jánossomorján. Hangsúlyozandó azonban, hogy a jogsértést a plakátok megjelentetője, a Jánossomorja Fidesz közösségi oldal követte el. A HVB kiemeli: nem bizonyított, hogy a jelölteknek közük van a jogsértéshez, vagyis elvileg a tudtuk és beleegyezésük nélkül is történhetett.

A határozat ellen fellebbezés nem érkezett. A plakátokat a szervezet módosította, pontosította a jelöltséget és az addig hiányzó felelős kiadót is feltüntette az új plakátokon (kiadó a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Jánossomorjai Szervezete, felelős kiadó Báthori Matthias).

Ugyanakkor a Fidesz Jánossomorja oldal narratívájában e cikk megjelenésének idejében is a fenti határozattal szemben álló megfogalmazások jelennek meg: A célokat bemutató plakátjuk a „Fidesz által delegált polgármesterjelölt és képviselőjelöltek”-nek nevezi az indulókat, holott a HVB által kijelölt módon pontosan csak a Fidesz által támogatott, független jelöltekről lehetne szó. (Hozzátéve, hogy a párt a szó szoros értelmében nem delegálhat, hanem jelölhet vagy támogathat személyeket, ezért ez ismét csak vitatható megfogalmazás.)
FRISS: A szervezet a kérdéses plakátot szeptember 26-án javította!

A részletek…

Dr. Kurunczi Károly független polgármesterjelölt, illetve Bujdosó Zoltán, Fazekas Imre, Kiss Zsolt, Nemes Csaba független képviselőjelöltek egy olyan választási, nem formális tömörülés tagjai, melyben három Fideszes jelölt (Bátori Matthias Ernest, Buza István és Smuk Csaba) is helyet kapott. A tömörülés egésze és a jelöltek egyaránt bírják a Fidesz támogatását.

(Több tudomásunkra jutott esetben is az ajánlók az aláíráskor nem tudták, hogy ők egy majdani párttámogatott jelöltnek adják ajánlásukat, ez a kampányban derült ki, vagy eddigre valósult meg. Mindez, bár etikailag kifogásolható, mégis jogi vakfolt, a választási jogszabályok által valószínűleg nem szabályozott.)

A kampány kezdetén a helyi Fideszhez köthető közösségi oldalakon két olyan plakát jelent meg, ahol a nevezett jelöltek függetlensége nem szerepelt, ellenben a Fidesz logója, és a pártjelöltségre utaló egyéb vizuális és szöveges elemek igen. Ezt egy hivatalos lakossági kifogás bejelentése után kötelezően vizsgálta meg a HVB, és hozott elmarasztaló döntést. Nevezetesen azt, hogy a Jánossomorja Fidesz közösségi oldalán megjelent plakátok megsértették a 2013. évi XXXVI törvényt. „2019. szeptember 18-án megjelent jelölteket bemutató kampányeszköz sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c), e.) pontjában meghatározott a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség biztosítására, a választás tisztaságának megóvására, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket.”(…) „A Jánossomorja FIDESZ facebook oldalon megjelent kampányeszköz alkalmas arra, hogy a független jelölteket egy párt színében feltüntetve a Ve. 2. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott esélyegyenlőség alapelvébe ütköző módon befolyásolja a választói akaratot” Ezért a „jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől”. Ugyanakkor a HVB hangsúlyozza, „Nem bizonyított a HVB szerint, hogy a jelölteknek közük van az oldal által elkövetett jogsértéshez.”

Az országos sajtóban olvasható, hogy a pártjelöltek és független, de párttámogatott jelöltek körüli megjelenési problémák nem elszigeteltek. Számos párt általi vagy független jelöltség nem egyértelmű a felületeken. A pártlogó független, de párttámogatott jelöltként való használata azonban valószínűleg nem szabálytalan, mert erről az adott szervezet szabályozása rendelkezik többnyire. Kósa Lajos az országos sajtóban közölte, a kampány során „ahol függetlent támogatnak, ott is sok esetben olyan megállapodást jelentettek be korábban, amely alapján a Fidesz, sőt a KDNP címere megjelenhet a jelölt neve mellett.”

 

JTV – Hauptmann Tamás

-hirdetés- -hirdetés-