A húsvétot ünnepelte Jánossomorja is a hétvégén mindhárom templomban és a Kálvária Kápolnánál. A helyi egyházközségek és a hívek oltárfosztással, majd keresztúttal és Passióval emlékezett Jézus szenvedéseire. Szombat este pedig körmenettel és harangzúgással adták hírül feltámadását.

Kihunytak a fények és utoljára szólaltak meg az orgona, a templomok csengői és harangjai. Nagyhét ünnepeinek sorában a nagycsütörtök a gyász napja. E némaság a Krisztus kínszenvedésekor elnémult apostolok félelmét jelképezi. Jézus elfogatásának és ruháitól való megfosztásának a szimbóluma az oltárfosztás, melyet Pusztasomorján élhettek át a hívek.

 Kálvária

 Nagypénteken a Liget utcai Kálváriánál Krisztus szenvedéseinek útját járhatták végig a hívek. Most László atya vezetésével hajtottak térdet a 14 képoszlop előtt. Az 1944-ben emelet Hősi kápolna különleges domborműveit a neves győri művész Borsa Antal készítette.

Kora este már csendesség és félhomály köszöntött a templomra Szentjánoson. Elhangzott a Passió, Jézus szenvedéstörténete. Ezután jön az évente egyszeri tisztelgés a kereszt előtt. Az atya után a hívek vonultak a kereszthez, amely előtt térdhajtással vagy annak megcsókolásával fejezték ki hódolatukat. Újra fénybe borult a templom, megszólaltak a csengők, harangok és az orgona. Nagyszombat a reményteli várakozás ideje.
Az esti vigília szertartással veszi kezdetét a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti, Jézus feltámadt a halálból, s ezzel minden embert megváltott bűneitől.

De az ezt megelőző időszak is lényeges, László atya a húsvét előtti 40 napos nagyböjt fontosságára hívta fel a figyelmet. Ez az időszak arra ösztönöz bennünket, hogy bűnbánatot tartsunk, megismerjük magunkat, tudjuk mi a hibánk, és mi az erényünk. A hibáinktól szeretnénk megszabadulni, hogy Jézushoz méltóan tudjunk csatlakozni – mondta el Kótai László plébános.
A hívek számára ez az év legfontosabb egyházi ünnep, de az év többi napján is fontos, hogy érezzük Jézus közelségét. Húsvét vigíliájának miséje a föltámadási körmenettel ért véget a Szentpéteri templomrészen. Vasárnap a szentjánosi mise után a fúvószenekar köszöntötte a gyülekezetet. A zenészek polkákat és keringőket játszottak, így kívántak áldott ünnepeket a jánossomorjai egyházközösségnek.

-hirdetés- -hirdetés-