Már egyszer eldőlt, most mégis terítékre kerül a szentpéteri iskola sorsa, de immár konkrétumokkal. Az önkormányzat több tervet is készíttetett, ebből van, ami az iskola megtartására, van, ami Szentjánosra költöztetésére irányul. A két legesélyesebb változat között azonban leheletnyi a különbség, az is a péteri felújítás javára szól. A következő hetekben a lakosság véleményét is kikéri a város – hangsúlyozta Bella Zsolt iskolaigazgató, alpolgármester, a projekt egyik felelőse.

Bár a testület korábban úgy döntött, helyben tartja a szentpéteri iskolát, most mégis öt tervet rendelt a korábbi három verzióra. Kettőben marad, kettőben Jánosra költözik az intézmény, összevonva a központi iskolával, egyben pedig az alsó maradna Péteren, a felsősök Jánosra járnának. – “Félő azonban, hogy ez utóbbi a péteri iskola elsorvadását okozza, ráadásul az érintett diákok számához mérten ez a legdrágább, közel 280 millióba kerül.”- mondta el Nemes Csaba, a péteri tagiskola vezetője.

Két terv emelkedik ki. Az egyik az összevonásról szól, a másik a helyben tartásról. Meglepetésre szinte ugyanannyiba kerülnek. Az összevonás 388 millió, a Klafszky felújítása közel három millióval olcsóbb. Ez ugyan elenyésző egy ilyen nagy projekt esetén, de sokat mondó lehet, tekintve, hogy az összevonásnak még lehetnek nem kalkulált többletköltségei.

 

 

A két igazgató már egyeztetett a tervekről. Szerintük a felső ugyan összevonható Jánoson, de mindenképpen nagy kompromisszumokkal járna, zsúfoltságot eredményezne. Az összevonás fent említett terve esetén a szürke iskolát egy oldalsó emeletes szárnnyal bővítenék. A másik összevonást célzó, de drágább terv szerint a bővítést felfelé indítanák, a szürke iskolát megemelve, két szárnnyal bővítve és aulává alakítva az udvar egy részét. Erre az aulára szüksége lenne az iskolának, ám az így létrejövő együttesben hímondónak is alig maradna udvar és zöld terület, aggódnak az iskolavezetők. Bella Zsolt igazgató kiemelte, ez a két terv a felsősök dolgán szinte alig könnyítene, sőt: ők a meglévő központi felsőben kapnának helyet, bővítve például az éttermi részt.

 

 

Az összevont iskola fenntartása hosszú távon olcsóbb. A péteri iskola működésének most éves szinte 10 milliós költségét becsülik a városvezetők, ami ugyan csökkenhet egy energiahatékonyságra törekvő felújítás után, de nyilván nem lesz a töredéke.

A másik oldalon áll azonban, hogy az összevonásnak és az építésnek többletköltségei lehetnek, amit nem tud elkerülni a város. Valószínűleg meg kellene vásárolni például a szürke iskolával szomszédos épületsort. Ennek ára szerepel ugyan a tervekben, de csak egy becsült költséggel. Az árat tovább emelheti, hogy jóval több parkolóra lesz szükség, hiszen az már most is épp hogy kielégíti az igényeket hétköznapokon, nem beszélve az esetleges rendezvényekről. Szinte biztos az is, hogy rendezni kell a forgalmi viszonyokat az iskola körül, hiszen a további 180 gyerek átjáráshoz szükség van erre. Így sem szokatlanok a reggeli, délutáni autós torlódások, balesetveszélyes helyzetek, sőt, iskolai rendezvények alkalmával szinte minden talpalatnyi hely parkolóvá alakul az Iparos utcában. További tízmilliókba kerülhet, hogy a testület korábban kerékpárutat ígért a péteri szülőknek a biztonságosabb átjárásért, mintegy feltételként. Ez ugyan szerepel a hosszú távú fejlesztési tervekben is, ám egy iskola-összevonással ezzel sem lehetne várni éveket. Nemes Csaba tagiskola-igazgató arra mutatott rá, hogy ezek a többletköltségek hosszú évekig fedeznék a péteri tagiskola működését. Utalt arra ugyanakkor, hogy szerinte egy településrész iskolájának kérdését nem szabad csak a működési költségek szemszögéből nézni, főleg, ha a fejlett, erős bevételekkel bíró Jánossomorjáról van szó. Egy fedél alatt osztályokat is összevonhat az iskolafenntartó, tanárokat is elbocsájthat, és terem sem jut mindenre, csoportbontásokat ugyanis szinte biztos, hogy csak korlátozottan alkalmazhatnak majd.

A Klafszky felújítása mellett több érv látszik. A drágább és az olcsóbb terv egyaránt új szárnyat emelne, a középső épületsor elbontásával udvart, zsibongót vagy egy nagyobb aulát alakítana ki. A legolcsóbb terv szerint a régi pince fölé tornaszoba kerülne. Száraz lábbal, fedél alatt lehetne bejárni az egész iskolát. Fontos, hogy mindegyik terv megőrizné a főépület eredeti homlokzatát.

 

 

Bella Zsolt igazgatót legjobban a létszám-kérdések aggasztják: a gyereklétszám ugyanis a következő években csökken Péteren. Igaz, ez csak az elkövetkezendő pár évre való kitekintés, de az igazgató tart attól, ha nem változik a tendencia, a péteri iskolában csökkenhet a gyereklétszám. Ezt fiatalok ideköltözésének támogatásával, Szentpéteren kimért telkekkel lehetne megállítani, illetve az igazgató szerint vonzóvá kell tenni az péteri iskolát, akár speciális tagozatokkal, képzésekkel, amiért már megéri ide járatni a gyerekeket. De természetesen ennek is ára lenne.

 

 

Az egyik legfájóbb tény: A Kristály épülete a tervezők szerint nem hasznosítható, bár azt erre a célra vette meg az önkormányzat korábban. Ennek akár eladása is felmerülhet, de többek szerint akár más módon is hasznosítható lenne, akár parkolóként, akár sportterületként, igaz súlyos költségekkel. A lényeg, hogy egyik terv sem számol vele.

Érdekes, hogy mindkét helyen, mindegyik szóba jöhető tervváltozatban szükség van egy új tornateremre is, akár Péteren, akár Jánoson. Az uszoda jánosi léte azonban sok utazástól kímélné meg a diákokat összevonás esetén.

 

 

A képviselő-testület már beszélt a tervekről. A héten a pedagógusokat kérdezik meg és lakossági fórumot is tartanak a végső döntés előtt. A beruházások árát Jánossomorja önerőből csak megszorításokkal vállalhatná, ezért a városvezetés az országos döntéshozókhoz fordulna támogatásért, és a hitelfelvételt is fontolgatja. Leghamarabb 2018 szeptemberében kezdődhet meg a tanítás az új iskolaépületben, bárhol is álljon az.

-hirdetés- -hirdetés-