41 milliós állami támogatással belterületté minősítik Hanságligetet. Ezzel jóval könnyebbé válik a lakásvásárlás, kölcsönfelvétel a településrészen. Negyvenéves problémát oldott meg a város és a lakók közös fellépése a felelős vezetők felé.

Megkésett, de annál örvendetesebb karácsonyi ajándékot kapott Jánossomorja a változással. A december 29-én, kedden nyilvánosságra került döntés értelmében a kormány döntése értelmében a belterületbe vonás költségére 41 millió forintot biztosít – mondta el örömmel Lőrincz György, Jánossomorja polgármestere. Ez nagyjából a teljes összeg lehet, bár a pontos számítások még nem állnak rendelkezésre.

Az ügyben sokan megmozdultak. Hanságligeti lakók és Jánossomorja Város Önkormányzata több ajtón is bekopogott, országgyűlési képviselők, miniszterek tettek lépéseket a probléma megoldására. – A lakókat Divós Andrea fogta össze és indultak el közösen a változás érdekében több irányba is. A város Pintér Sándor belügyminiszterhez és Nagy István államtitkárhoz, térségünk országgyűlési képviselőjéhez is fordult, Lázár János miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Zoltán országgyűlési képviselő is megkereste. –

Nem ment füstbe a hanságligeti terv – Hanságliget a nyári szúnyogirtás során

A téma elsőként az idén áprilisi képviselő-testületi ülésen került terítékre, ahol a lakók és az önkormányzat közösen vázolták a célokat és a korábbiakban sikertelen eredményekről beszéltek. Akkor már látszott, a több, mint 40 milliós földvédelmi járulék megfizetése erőn felüli teher az önkormányzatnak. Akkor abban maradtak, méltányossági kérelemmel fordulnak a felelős vezetők felé. A mostani siker ezért is különösen figyelemfelkeltő, mert alig nyolc hónap alatt ment végbe.

A támogatás célzott, az elvégzendő átminősítés költségét fedezi, valószínűleg csak az eredmény válik számunkra érzékelhetővé – reméljük, minél hamarabb. Az önkormányzat számításai szerint az átminősítés 40-43 millió forintba kerülhet a földvédelmi járulékok, azaz a belterületbe vonás költségei miatt. Mivel az ingatlanokat ki kell vonni a művelési ágból, ezért meg kell fizetni a földvédelmi járulékot. Ez 115 ingatlant, összesen közel 42 hektár terület érintett, 268 aranykorona értékben.

 

Hanságliget

 

Hanságliget kálváriája már a hatvanas években kezdődött. Az egykori gazdaság településrésszé fejlődött a hetvenes évekre, de besorolásán senki sem változtatott akkor és azóta sem. Ez pedig komoly akadály mára. A nyilvántartásokban mint „kivett lakóház, szántó” szerepelnek az ingatlanok és a földforgalmi törvény vonatkozik rájuk. A lakók számára nehezebb volt a lakás és telekvásárlás, ingatlanfedezetű kölcsön felvétele, mert a külterületi besorolás miatt rosszabb feltételekkel kaptak hiteleket, vagy egyáltalán nem juthatta hozzá. Ez főként a lakásépítésbe fogó fiatalokat állította leküzdhetetlen nehézségek elé. Az önkormányzat számára a rendezési terv és a hosszú távú fejlesztési koncepciók miatt jelenthetett akadályt a besorolás. Lőrincz György polgármester elmondta, a településfejlesztési elképzelésekhez is máshogy nyúlhatnak ezek után. A polgármester nagyon örül a változásnak, és reméli, minél gyorsabban könnyebb lesz a ligeti családok, fiatalok lakáshoz jutása.

 

 

Lázár János miniszter a miniszterelnökség nevében a következőket írta a problémáról – Magyar Zoltán országgyűlési képviselő levelére válaszolva: – „Az írásbeli kérdésében felvázolt probléma sajnálatos módon nem egyedi Magyarországon. Számos kistelepülés közvetlen környezetében találunk olyan területeket, amelyek a történeti múltjuk okán beépítésre kerültek, azonban az ezt megelőző, szükséges hatósági eljárásokra (például mezőgazdasági művelés alóli kivonás, belterületté nyilvánítás, építési engedély megszerzése) nem került sor és ebből származik problémája a helyben lakóknak. A felelősség kérdése ebben az esetben összetett, bizonyos esetekben az önkormányzat nem fordult időben a megfelelő hatósághoz, ugyanakkor nem megkerülhető az állami szervek felel őssége sem. A rendszerváltás óta erre a problémára nem sikerült egységes megoldást találni, pedig a Képviselőtársam által említett konkrét példa esetében is közel 250 állampolgár otthonáról van szó. Tájékoztatom, hogy a Kormány már korábban érzékelte a problémát. Képviselőtársam figyelmébe ajánlom az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat 17 pontja közül a 8 . pontot, amely külön felülvizsgálja a települések külterületein való építkezés lehetőségeit, különös tekintettel a sajátos területhasználatokra. Magyarország településszerkezetében jellemzőek a hosszú-, közép-, és rövid távú történeti múltból örökölt különös és egyedi beépítésű településformák – mint tanya, szer, majorság, kiskert, zártkert. Egy munkacsoport keretében – a Miniszterelnökség vezetésével, a Földművelésügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium bevonásával – a Kormány jelenleg is dolgozik a probléma hosszú távú megoldásán, amely mind az állampolgárok, mind az önkormányzatok számára elfogadható megoldást teremt. A kész koncepciót a munkacsoport az Államreform Bizottság elé terjeszti, amely már több építésüggyel kapcsolatos javaslatot megvitatott és véleményezett. Ezt követően kerülhet az előterjesztés a Kormány elé, amelyről várhatóan még idén dönthet.”

 

 

Jó évet zártak

 

Az idei év különösen szerencsés Hanságliget számára, hiszen nem is egy többévtizedes problémában sikerült eredményt elérni. A besorolás megváltozása még épp beért 2015-re, de hasonló örömmel fogadhattuk a hírt az igazolványok elkészítésének változásáról is. Jövőre már nem kell magas illetékeket fizetni, ha valaki lakcímének névváltozása miatt kényszerül igazolványokat cserélni. Ez megoldhatja a postacímek kuszaságának gondját Hanságligeten, mert a Magyar Posta elzárkózott az irányítószámok rendezésétől. A város így jövőre átnevezheti azokat az utcákat, ami egyező Bősárkánnyal vagy Jánossomorjával, tisztázva a félreértéseket. Jövőre az útfelújítási tervbe is bekerülhet egy hanságligeti utca, ez is szóba került már az önkormányzatnál.

HT – JTV
2015.12.30.

-hirdetés- -hirdetés-

Instagram

Invalid username or token.