Egy iskolai, egy óvodai pedagógus és egy iskolai munkatárs kapta meg idén Jánossomorja Város elismerését a pedagógusnapon. Mindegyik díjazott évtizedes, alapos munkája miatt érdemelte ki a kollégák, a város és persze a gyerekek elismerését. Példának és vigyázó kéznek is kell lennie egy pedagógusnak a gyermekek számára, emelte ki köszöntőjében Bella Zsolt iskolaigazgató pénteken délután a művelődési házban. Jánossomorja önkormányzata már évek óta kis ünnepséggel köszönti a gyerekekért dolgozókat pedagógusnap alkalmából. Idén az óvodások és a kis- illetve nagy iskolások is verseltek, daloltak a leendő vagy már értük dolgozó tanároknak, óvó néniknek, dadusoknak és intézményi dolgozóknak.

Fotógaléria a képekre kattintva!

 

Hagyományosan ekkor kerül sor a város által alapított kiváló pedagógusi díjak átadására is, amit most is a város polgármestere, Dr. Kurunczi Károly adott át, kedves szavakkal kísérve. Jánossomorja kiváló tanára idén Jakabné Gruidl Teréz lett, akit nem csak a nyelvoktatásban elért sikereiért díjazták. Lendületes és fejlődő hozzáállása is követendő példa lehet a kollégák számára.  A díjazott a JTV-nek elmondta, nehéz összefoglalni, miért szép a tanári hivatás, de talán a folyamatos megújulás a legjobb benne: a gyerekek mindig változnak, és így a tanároknak is változni kell.

25 év odaadó munkáját díjazta az önkormányzat, amikor odaítélték a város kiváló óvodapedagógusa díjat. Schwarztné Varga Mónika kezdetben óvónői, később igazgatói feladatokat látott el a helyi óvodákban. Munkáját a precízség és az elhivatottság jellemezte a hosszú évek alatt. A díjat őszinte meglepődéssel átvevő Móni óvó úgy érzi, egy ilyen elismerés újabb lendületet adhat az embernek, hisz ilyenkor érzi, hogy munkájára odafigyelnek és nem felesleges a néha fáradtságos munka. Az elismeréseket átadó Dr. Kurunczi Károly polgármester kiemelte, utolsó polgármesteri ciklusában még ő szerette volna átadni az elismerést Mónikának, mert tudja, mennyit dolgozott, dolgoztak közösen a városvezetéssel az átalakításokkal, változásokkal igencsak sűrűn tarkított elmúlt pár évben, amiért csodálja az óvodavezetőt.

„Magas fokú szakmai hozzáértés, rendkívül jó kommunikációs készség és rendszerető munkavégzés” – többek között ezért is érdemelte ki Smuk László Attiláné titkárnő, hogy 2014-ben ő lett az iskola kiváló dolgozója. A korábban Szentpéteren, most már Szentjánoson dolgozó személyi asszisztens tevékenységét nagyfokú türelem, lendület, humor, optimizmus veszi körül. Tündi a JTV-nek elmondta, hogy eddig is vidáman járt dolgozni, de az elnyert kitüntetés után erre még több indoka akad.

Az önkormányzat három iskolai dolgozót is virágcsokorra köszöntött, és vendégül látta a nyugalmazott pedagógusokat is. A köszöntés után vacsorával köszönte meg a város és az iskolavezetés minden oktatásban dolgozónak, hogy egész éven át a gyerekekért fáradozik. A jánossomorjai pedagógusokat megtisztelte jelenlétével Ress Erzsébet, a tankerület vezetője is.

 

A díjak hivatalos indoklása

 

 

Schwartzné Varga Mónika

„1988 óta megszakítás nélkül dolgozik az intézményben. Lelkiismeretes, pontos munkája már kezdetben is megmutatkozott. Értett a kis óvodások nyelvén, minden csoportban megtalálta a hangot velük. A szülőkkel is rendkívül jól megértette magát. Határozottságára, céltudatosságára hamar felfigyeltek akkori vezetői. Néhány év óvónői gyakorlat után megbízták a hanságligeti óvoda vezetésével.1999-ig, az intézmény megszűnéséig ellátta a vezetői feladatokat, majd áthelyezték Jánossomorjára, óvodavezető-helyettesi beosztásba. 2000 nyarán az önkormányzat megbízta az intézmény vezetésével. Fiatalon, tele energiával és elképzeléssel lett intézményvezető és azóta is eredményesen, kemény kézzel, megfelelő határozottsággal áll az óvoda élén.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy kiválóan képviseli az óvoda érdekeit mindenhol. Kiáll a munkatársai mellett, de megköveteli tőlük a rendet, fegyelmet, pontosságot.

Elképzeléseit a fenntartónál is eredményesen, hatékonyan képviseli. Büszke az intézményére, de lehet is, hiszen a környék egyik legszebb, legjobban felszerelt óvoda, megfelelő végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező dolgozókkal.”

 

Jakabné Gruidl Teréz

„1982 óta dolgozik az intézményben. Munkaviszonya folyamatos volt. Matematika-testnevelés szakos pedagógusként vette fel akkori igazgatója. Precízsége, pontossága, adminisztrációs munkájának átláthatósága, naprakészsége már a kezdetben megmutatkozott. A nyolcvanas évek végén, az orosz nyelvoktatást a német váltotta fel az intézményben. A német nyelv szeretetét édesapjától kapta. Mint nyelvvizsgával rendelkező pedagógust, az iskolavezetés felkérte, tanítson német nyelvet néhány órában. Az évek során megszerette, sőt rendkívül eredményesen oktatta ezt a tantárgyat. Sorra nőttek ki a keze alatt a megyei versenyeket nyert diákok. Sőt számos tanulót még általános iskolás korban a középfokú nyelvvizsgára is felkészített. Fő tantárgyává vált a német. Sajnálatos módon nem szerzett diplomát a nyelvből, ezért a jogszabályok változása miatt pár éve már nem taníthatja kedvenc tantárgyát.

Jellemző rá a nyitottság az új dolgok iránt. Ha számítógépes képzésre lehetett jelentkezni, az elsők között volt. Ha az iskolai honlap készítést kellett elvállalni, az ő keze emelkedett a magasba.  Néhány éve másoddiplomás képzésen vett részt, gyógytestnevelői diplomát szerzett, amit azóta használ is.

A település közéletében is fontos szerepet vállal. A helyi Társaskör Egyesület elnökeként számos programot szervez, amin intézményünk diákjai is részt vesznek. A legjelentősebb a „Fut a város” rendezvény, de a kerékpáros klub tevékenysége is kapcsolódik diákjainkhoz.

Sokoldalú tevékenysége, eredményes munkája elismeréseként érdemes a kiváló pedagógus díj odaítélésére.”

 

Smuk László Attiláné

„Intézményünk iskolatitkári teendőjét látja el. Korábban a Klafszky Tagiskolában dolgozott, 2013 nyarától a központi intézményben. Magas fokú szakmai hozzáértés, rendkívül jó kommunikációs érzék, rendszerető munkavégzés jellemzi. Nehéz tőle olyat kérni, elvárni, amit ne tudna teljesíteni. Tevékenységét nagyfokú türelem, lendület, humor, optimizmus  veszi körül. A legnagyobb munka közepette is készségesen áll a kollégák vagy a telefon túlsó végén „akadékoskodó” ügyfelek rendelkezésére. Igazi „jobb keze” a vezetőknek. Több uniós pályázat pénzügyi vezetői teendőit is ellátta már. Rendkívül jó napi kapcsolatot épített ki vezetőivel, a tantestülettel, az önkormányzattal, a tankerülettel. Mindent rövid idő alatt elvégez, amivel főnöke megbízza. E-maileket fogad, leveleket megválaszol, beszámolókat, kimutatásokat, statisztikát készít önállóan, de mindent egyeztet főnökével. Naprakész a jogszabályokban. Amire nem találja a választ, utánanéz, szaklapokat, internetet böngész. Tündi bármilyen területen dolgozna titkárnőként, mindenhol megállná helyét. Ideális munkaerő, kívánni sem lehetne nála jobbat. Megérett arra, hogy az intézmény kiváló dolgozója legyen.”

 

 

JTV

-hirdetés- -hirdetés-