Biztosan lesz térfigyelő-kamerarendszerünk, hogy mekkora, hamarosan kiderül. A helyettesítéssel betöltött háziorvosi praxis terén is változtatna a város. Pótvizsgázhatnak a tanárok, kapkodó törvényi változásokkal nehezített az évkezdés. Címszavakban ezek voltak a fontos kérdések a testület számára szerdán. De kiváló bizonyítványnak is tapsolhattak a képviselők: újra Lőrincz György a művelődési ház igazgatója. A díjazott méltatta a munkatársak és a helyi civilek munkáját is. Ez történt a testületi ülésen:

Félútról visszanézve megnyugtató a város költségvetése, ezt állapíthatták meg a képviselők a féléves költségvetés tárgyalásakor. Az időarányos adóbevételek is 50 százalék körül alakultak: a 410 milliósra tervezett éves iparűzési adóbevételből ugyan most 195 folyt be, ám a szeptemberi és a decemberi feltöltés még hátra van. Ebből Luka János előrejelzései szerint várhatóan teljesül, sőt, túlteljesül a terv.

Maradványokat találhatnak

A többi helyi adó bevételével is elégedett a pénzügyi bizottság vezetője, egyedül a gépjármű-adó marad el a várakozásoktól, hozzátéve, hogy ez már évek óta így van. A költségvetési főösszeg nagyjából egymilliárd forint volt, eddig 516 millión állunk, vagyis több mint 50 százalékos a teljesítés. A működési célú keret is 26 milliós többlettel zárt, ami megnyugtató, emelte ki a bizottság elnöke. Dr. Kurunczi Károly polgármester is magabiztos, szerinte hasonlóan teljesül majd a második félév is. – „Az azért izgalmas, hogy miként folynak majd be az adók a második félévben, de csak akkor történhet gond, ha valamelyik üzem év közben súlyos helyzetbe kerül. A mai napig ilyenről nem tudunk, a vállalkozások hozzák a tervezett bevételeket, így remélem, nem rengeti meg semmi a kalkulált költségvetést. Egyelőre biztosan pénzmaradvánnyal fogjuk zárni az esztendőt, a pénzügyi helyzetünk stabil.”

Lőrincz György jogerősen újabb öt évet kapott

A Balassi Bálint Művelődési Ház igazgatói posztjáról is szerdán döntöttek. Egyetlen jelöltként maradt a páston Lőrincz György, így csak az volt a kérdés, megfelelőnek találják-e a 2000-óta művelődésszervezőként dolgozó, a művelődési házat 2002-óta igazgató szakember programját a képviselők. Ám ez sem sokáig… A képviselők egyöntetűen méltatták a pályázó munkásságát, kiemelve, hogy Jánossomorja mai, színes kulturális életében nagy érdeme van Lőrincz Györgynek. Hangsúlyozták, a város egyik jellemzőjeként emlegetett erős civil háttér megteremtésében is elvitathatatlan érdemeket szerzett. A pályázatot is jónak ítélte a testület, így egyhangúlag elfogadták azt, újabb öt évre kinevezve a már két cikluson túli igazgatót, aki – képviselő és alpolgármester lévén – előre bejelentetten nem vett részt a szavazáson.

Cívis város

A polgármester is megköszönte Lőrincz György eddigi munkáját, egyben megkérte, tolmácsolja gratulációját a művelődési ház csapatának és a helyi kultúrában oroszlánrészt vállaló helyi civil egyesületeknek, akiket a város kulturális élete nem nélkülözhet mára. A bizalmat kapott igazgatónak jól esett a méltatás. – „Nekünk, a közszférában dolgozóknak különösen jól esik a dicséret, hiszen az anyagi hála természetesen elmarad a versenyszférától. Nekem is jól esett, hogy támogatják, elismerik a munkámat. Elhangzott itt is, az intézmény minden dolgozójához szól ez a bizalom, hiszen egyedül senki sem képes nagy dolgokra. A munkatársak, öntevékenyen csoportok, civilek, akik egyfelől segítik a munkánkat, másrészt saját műsorokat hoznak létre, szintén magukénak érezhetik ezt a gratulációt és megerősítést. Nem véletlen, hogy ha ki kell emelnem valamit az elmúlt tíz évből, akkor erre vagyok a legbüszkébb. Amikor elkezdtem a munkát, még csak egy-két öntevékeny csoport működött, ma már 30 fölött van a civil csoportok száma. Ennek nagy része nálunk talált otthon a művelődési házban. Remélem, aktivitásuk megmarad, és köszönöm a segítségüket, hiszen nélkülük ma már egy nagyobb városi rendezvény lebonyolítása elképzelhetetlen.”

Saját lábon tovább – pályázat és tagdíj

A jövőt firtató kérdésekre Lőrincz György elmondta, a civil mozgalmaknak egyre inkább el kell fogadniuk, hogy nem csak és kizárólag az önkormányzathoz fordulhatnak pénzért, ez a forrás egyre kevesebb lehet. Az kell, hogy legyen a fő cél, hogy a pályázatok és a tagdíjak emelésének két pillérén állva teremtsék meg a működési alapot a szervezetek. A testület eszmecseréjéből kiviláglott, szerintük ezzel a stabil, erős egyesületek maradnak meg, amik érdemesek a támogatásra, a tiszavirág életű, társadalmi bázis nélküli egyesületek hamar bezárhatják a kaput, így az önkormányzat is azt támogathatja, akik életképesek, hasznosak.

Kapkodó iskolakezdés, háborgó szakemberek

Az iskolákat január egytől állami működtetés alá vonják, erről sokat hallhattunk az elmúlt hónapokban. A kép mára tisztult, de még nem éles. Nem véletlen, hogy tanévkezdés témájában nem lehetett kikerülni a képlékeny helyzet elemzését. – „Azt hittük, hogy januártól csak fűtünk és világítunk. Tévedtünk.” – mondta nem kevés szarkazmussal Kurunczi Károly. Az önkormányzatnál maradó feladatkör szerint ugyanis jelen pillanatban a város köteles majd az oktatási célú ingatlan mindennemű üzemeltetésére, beleértve az egészségügyi és a közoktatási szempontokat, eszközigényeket, a technikai személyzet bérét is. Magyarán az állam csak a pedagógusok, és az ő munkájukat közvetlenül segítő adminisztrátorok honorálását veszi át. Felháborodás érződött ki a városvezető hangjából a gyorsan változó és az önkormányzatokra egyre többet hagyó elképzelések miatt. Kis túlzással szinte hetente változtatnak a terven – mondta a polgármester.

Pótvizsgára ítélt tanárok – ki fizeti az iskolapénzt?

Az évkezdésről Bella Zsolt képviselő-iskolaigazgató is csak indulatosan tudott beszámolni, többször is elnézést kérve felháborodott hangvételéért. Elmondta, szerinte nem a pedagógia és a szakma, inkább a bürokrácia mentén alakultak a törvényi változások. Tavaly év közben még úgy nézett ki, az állam átstrukturálja a rendszert, szigorítva azon, hogy ki mit, hányadik osztályig oktathat, nagyot csavarva ezzel az eddigi, évtizedes rendszeren. Volt, aki így nem taníthatta azt a tárgyat, amit eddig sok éven át. Egy ellenőrzés során 15 főnél találtak ilyen összeegyeztethetetlenséget. Decemberben aztán enyhült a szigor, a törvény szerint a pedagógusoknak öt éven belül be kell iratkozni egy olyan képzésre, amivel pótolják a követelményül támasztott vizsgákat. Ennek szellemében készítették el nyáron a tanterveket, órarendet is. – „Ekkor – számolt be felháborodottan Bella Zsolt – az évkezdés előtti napokban újra megváltoztatták a rendelkezéseket és visszakoztak a szigorúbb előírásokhoz. Pár nappal az első csengetés előtt eltéphettük az órarendeket, beosztásokat, és ülhettünk neki az új kidolgozásának. Ennek eredményeképp van, aki eddig oktatott, most napközizni fog, vagy nem kap órát, esetleg nem folytathatja azokban az osztályokban a tanítást, ahol eddig.” – mondta az igazgató. Hangsúlyozta, hogy itt nem pedagógiai hiányosságokról van szó, mint mondta, a kollégák szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen. Az új kategóriák nem felelnek meg az eddigi gyakorlatnak, az évtizedes meghatározásoknak, és erre kapkodva kell reagálni. Mint mondta, minden átszervezés ellenére is most 4-5 főnél okoz akut problémát a változás.  A pedagógusoknak gyorsan be kell iratkozni olyan kurzusokra, amit csak nagyon távol oktatnak, drágán. Példaként mondta el, hogy egy kiváló pedagógus, akinek az általános iskolainál magasabb, fizika mérnök tanári végzettsége van, és közel húsz éve magas színvonalon oktatja a tárgyat, arról most kimondták, képzettsége nem összeegyeztethető a szükségessel. Így pótképzésre kell beiratkoznia, ami féléves szinten akár 300 ezer forint is lehet, és legközelebb Pécsen oktatják.

A polgármester remélte, ezeket az összességében többmilliós díjakat, költségeket az állam nem próbálja még utolsó pillanatban az önkormányzatokra srófolni, mielőtt átvenné az intézményeket.

Felújítások – fel nem újítások

A nyáron másként is készült az évkezdésre az iskola és a város. Folytatták a sportcsarnok felújítását, újabb öltöző és fürdő újult meg, a közeli hetekben pedig kezdődik a külső hőszigetelés és vakolás. Ez összesen 50 milliós nagyságrendű beruházás, mondta a polgármester. Több apróbb felújítás is történt a nagyok mellett, a pusztasomorjai és szentpéteri óvoda, illetve a jánosi iskola egyik tantermében is aljzatcsere történt.  Az szentjánosi óvoda fűtéskorszerűsítése is befejeződött, mondta Dr. Kurunczi Károly. – „A régi rendszer  használhatatlan és pazarló volt, akadt olyan terem, ahol szinte megfagytak, ugyanakkor kicsit arrébb nyitott ablak mellett bírtak csak bent maradni. Ezt orvosolnunk kellett, nemcsak a számlák, hanem az egészség miatt is. Most azt reméljük, hogy legalább 30-40 százalékos megtakarítást is el tudunk érni így.”

Nemes Csaba, a Klafszky-tagiskola igazgatója, aki külsős bizottsági tagként foglal helyet az üléseken, most csupán írásos beszámolója révén volt jelen. Ebben drámainak minősítette az évet kezdő tagiskola helyzetét, felsorolva a nagyobb és kisebb problémákat is, egészen az ajtójavításig. Ezért is várta volna Kurunczi Károly, hogy az igazgató személyesen jelenik meg az ülésen. Bella Zsolt hozzászólásában elmondta: – „A Klafszky-iskolában tűzoltó-jelleggel, de elhárították a problémákat, csak a működés biztosítására fordítottunk pénzt.” Kiemelte, ott akár egy 5-10 millió forintos felújítás is csak csepp a tengerben, továbbra is az összevonás a megoldás.

Sínen a kamerarendszer

A már korábban tervbe vett városi kamerarendszer témája is most került a testület elé. Kurunczi Károly elvi döntést kért a képviselőktől, ami felhatalmazást jelent arra, hogy elkezdhetik a munkát, kidolgozva a rendszert, meghatározva, hogy hova, hány kamera kerüljön. Mosonszolnokon már próbaüzemben működik ugyanez a rendszer, és kellemesek a tapasztalatok, mondta el a polgármester. Jánossomorja városvezetése is megnézte a működést. – „Teljes mértékben kielégíti az igényeket a technológia, kinagyítható és így beazonosítható rendszámokat, személyeket mutat a kép, ami éjszaka fekete-fehérre vált, de továbbra is alkalmas a rendőrségi célokra. Egymástól függetlenek a kamerák, a rendszer bármikor bővíthető, magas kapacitású a tárhelye és gyorsan visszakereshetők a képek.” A testület egyhangúlag adott szabad utat a terv kidolgozásának. Jövő hónapra készítik elő az első változatot, ahol már a kamerák pontos helyei is kiderülhetnek. A rendőrséggel egyeztettek eddig ezekről, de további javaslatok, észrevételek is helyet kapnak majd a végső döntésben. Az ajánlat 11 kamera kiépítéséről szól, bruttó 6.7 millió forintért, ám az ülésen elhangzottak alapján arra is nagy esély van, hogy ennél többet szereltet fel a város. Luka János kiemelte: – „Már az elrettentő hatás is fontos. Egyes tapasztalatok szerint egy kamerával védett településeken akár 50 százalékkal is csökkenhet a bűncselekmények száma. A kamera képéhez természetesen csak a rendőrség férhet hozzá, és ott sem a magánéletbe betolakodó módon, azaz: csak minősített eseteket vizsgálva közelítenek rá az arcokra, rendszámtáblákra.” – mondta el Luka János. Kiemelte, a rendszer a biztonságot szolgálja, tehát például egy, a várost reprezentáló panoráma-kamera nem képezheti ennek a rendszernek a részét.

Orvosolnák a hiányt

Felmondási idő után új háziorvost keres Jánossomorja Dr. Vártok Péter helyére, akit jelenleg Dr. Mihályi Zsuzsanna helyettesít, számolt be róla a polgármester: – „Dr. Vártok Péter háziorvos 2010. novembere óta nem látja el személyesen háziorvosi feladatait, külföldön dolgozik. A körzet helyettesítését Dr. Mihályi Zsuzsanna végzi, így gyakorlatilag a három felnőtt háziorvosi körzetben két orvos dolgozik, ami jelentős kényelmetlenségeket jelent a betegeknek, illetve többletmunkát a helyettesítő orvosnak. Dr. Vártok Péter arról tájékoztatta önkormányzatunkat, a háziorvosi praxist értékesíteni kívánja, ennek érdekében már hosszú ideje hirdeti is azt, azonban komoly érdeklődő nem jelentkezett. A kialakult helyzet megnyugtató rendezése szükséges, főként annak ismeretében, hogy Vártok doktor állítása szerint nem kíván visszatérni Jánossomorjára.” A város ezért, türelmi idő után, közös megegyezéssel szerződést bontana a háziorvossal, majd a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv közreműködésével ingyenesen betölthetővé válik a praxis. Az önkormányzat bízik a közös megegyezésben, de határozottabb lépésektől sem zárkózott el.

Dr. Mihályi Zsuzsanna helyettesítő háziorvos és egyben képviselő a jtv.hu-nak elmondta, valóban nagy munka a helyettesítés, ám úgy érzi, két asszisztens kolléganője áldozatos munkájával sikerül megbirkóznia a feladattal. A várakozási idő azonban vitathatatlanul nőtt, ami valóban kényelmetlen és próbára teszi a betegek türelmét. Egy, a szóban forgóhoz hasonló praxis ára akár 10 millió forint fölött is lehet jelenleg. Nem meglepő, hogy nehéz az eladás, így az országban ennél lényegesen rosszabb ellátottsággal bíró régiók is akadnak bőven, 168 a betöltetlen praxisok száma. Mihályi Zsuzsanna utalt rá, a kevés kihívással járó,  de sok munka és a vékonyka tudományos karrier is elkedvetleníti a szakembereket a háziorvosi pályától, aminek betöltéséhez ráadásul pár év máshol szerzett tapasztalat is szükséges. A képviselő reméli, hogy egy fiatal, lendületes, jó szakmai képzettségű és tapasztalatú orvost talál majd a város, de volt rá nem egy példa, hogy nem a legideálisabb tudású háziorvost sikerült praxishoz juttatni így egy-egy településnek.

Hauptmann Tamás

-hirdetés- -hirdetés-