Jól kalkulált az önkormányzat, amikor a tavalyi évnél mérsékeltebb adóbevétellel számolt az idei esztendőre. A féléves adatok ugyanis az egész évre tervezett összeg felét adják. A szerdai, sok témát adó testületi ülésen kiderült az is, hogy 2009-ben a város nem adományoz díszpolgári címet.

A felújítás kezdete óta először fogadta a felújított polgármesteri hivatal a nyári szünetről visszatérő képviselőtestületet, akiket Dr. Kurunczi Károly körbe is kalauzolt az utolsó simítások előtt álló épületben. Az átalakítási munkálatok hamarosan befejeződnek, így városunk egyik központi épülete valóban városháza lehet.

Költségvetés – jól szabott takaró, pontos nyújtózkodás

A – sok lényeges témát tartogató, így több mint négy órás – ülés hasonlóan elégedett hangulatban folytatódott. A pénzügyi bizottság beszámolója szerint a város az első félévben alig több mint 150 millió forint iparűzési adóbevételhez jutott – a tervezett 300 milliós évi összeg tükrében ez szinte hajszálpontos teljesítés. Ez azért lényeges, mert az éves bevételt a válság miatt a tavalyi alá kalkulálta a testület. Utóbbit, vagyis az iparűzési adóbevételt például több mint 40 millióval. Hasonlóan reális az építményadó mutatója is: a tervezett 88 millió forintból 43 millió folyt be május 31-ig. Ha a különböző pályázatokon elnyert támogatásokat levonjuk, a bevételi és kiadási oldal egyaránt 1.082.385.000 forinton állapodott meg.

Pályázatok – botrányosan befagyó vízbázis

Ide kapcsolódik, hogy az idén már révbe várt nagy pályázatok késnek. A vízbázis kiváltása az azóta többször módosuló pályázati feltételek miatt csúszott. Mint a polgármester tájékoztatott a hiánypótlások kiküszöbölése miatt már többször egyeztetést hívott össze a pályázatot kiró és azt készítő cégekkel, de hiába, mindig újabb és újabb kifogások érkeztek a befogadó részéről. Reméli, az e héten leadott anyag már megfelel az igényeknek és befogadják azt a második fordulóba. Már az is felmerülhet az emberben, szándékosan tartják vissza az állami pénzeket, mondta keserűen testületnek a város vezetője. A projekt több mint egy éves csúszásban van jelenleg.

Mint arról már korábban beszámoltunk, a biogáz-erőmű pályázata is már legalább fél éves lemaradással büszkélkedhet. A nagytérségi hulladéklerakó projektje szintén folyamatosan késik (lásd lejjebb), így ezek önrészei – 50 millió forintot meghaladó mértékben – bent maradnak a városkasszában. Kurunczi Károly kérte azonban a testületet, hogy e nagy összeg ne tévessze meg őket, és ne használja fel a város azokat, hiszen a jövő év bevétele is bizonytalan a válság miatt.

Iskolák – mulaszttal teljes

Az oktatási intézmények felkészülten várják a 2009-2010-es tanévet, a Kulturális-, Oktatási-, és Sportbizottság beszámolója alapján. Szó esett a helyi iskolákban tapasztalható, növekvő hiányzásokról is, ami már a múlt év elején is gondot jelentett az intézményben. A tavaly kidolgozott intézkedési terv nem csökkentette a mulasztásokat, csak az igazolatlan órák száma mérséklődött. A Körzeti Általános Iskola igazgatója, Bella Zsolt elmondta, hogy a tanároknak nincs eszköz a kezükben a lepecsételt, gyakran ugyan hiányos orvosi igazolásokkal szemben – nincs számonkérési jog ilyen esetekben. A többszöri érintettsége miatt felszólaló Dr. Mihályi Zsuzsanna képviselő–háziorvos szerint az orvos is kényszerhelyzetben van: előfordul, hogy rendelési időn kívül keresik fel, esetenként azzal, hogy a gyerek már egy hete lázas. Az ilyen esetek lenyomozhatatlanok. – „Sőt, voltak olyan gyerekek, akik augusztusban azzal szerették volna felmentetni magukat az úszás alól, hogy víziszonyuk van.” – mesélte a kirívó példákat a doktornő. Esetenként ellenőrzőt sem hoznak, sőt, mint azt az önkormányzat szociális szakemberei megerősítették, nem egyszer előfordult, hogy a szülő falaz a lógáson ért csemetének. Idén azonban mégis csak egy gyerek volt, akinek a magas mulasztott óraszám miatt évet kellett ismételnie. De évről évre megvan az a pár tanuló, aki kiemelkedően sokat hiányzik. Megoldás tehát továbbra sincs: az iskolák, szülők és a rendelők között tovább pattog a labda.

Bölcsőde – 57 gyerek, 31 fős létszám

19 éves működése alatt először fordultak meg ellenőrök a jánossomorjai bölcsődében nyáron, ám ekkor a törvényre hivatkozva több hiányosságot is megállapítottak. Mivel minden tíz gyermek után új csoportot kell indítani, a meglévő három mellé újabb hármat tartanak szükségesnek – a jelenlegi 57 beíratott gyermek után. Ez hat további gondozói állást jelentene, kiegészülve egy élelmezésvezetővel, egy tejkonyhavezetővel, valamint heti 24 órás gyermekorvosi ellátással. A költségek így újabb 8-10 millió forinttal emelkednének évente, ami így akár 16 millió is lehetne. Az állam által biztosított normatív támogatás azonban csak 31 gyermek után jár – ennyi ugyanis a hiányzásokkal súlyozott átlaglétszám. Ez azt jelenti, hogy éves átlagban mindig 26 gyerek hiányzik a csoportokból. Kurunczi Károly polgármester ironikusan úgy fogalmazott: „Ismét nagy a szinkron a két törvényalkotó között.” Az összeg pedig jelenleg nem vállalható terhet jelent, és a szülők elégedettek a bölcsődei ellátással.

Ezért az önkormányzat arra az álláspontra helyezkedett, hogy amíg az állam nem szolgáltat fedezetet az 57 fős létszámhoz szükséges bővítésekhez, addig ők is a súlyozott átlaggal számolnak a munkaerőigénynél. Ennek pedig megfelel a bölcsőde.

JSE – elbecsültek egymás mellett

A testület döntött a JSE sporttelep főépületének tetőjavításáról is. Az elhasználódott bitumenes rétegen még a tél előtt kisebb javításokat hajtanak végre. Jövőre új, alpesi tető kialakítása a cél, valamivel több mint kétmillió forintért. Ezt Szabó Rudolf képviselő által összegyűjtött lehetőségek közül választotta ki a testület. A JSE által korábban szorgalmazott felújítás általuk becsült költsége korábban majdnem az összeg duplája volt. Megjegyzendő, hogy az átalakítással a JTV televíziós közvetítőállása a játékoskijáró fölé kerülne.

Helyi védettség – két bőrt lekutatnának

Későbbre halasztották a döntést a helyi védelem alá helyezendő köz-, és magánépületek kapcsán is. A védetté nyilvánítás előtt ugyanis el kell végeztetni egy hivatalos felmérést is, amire alapozva a helyi védettség kimondható. Ehhez a településtervező cég nagyjából két milliós árajánlata túl magas. Így például levéltári kutatásokat is tartalmaz, amire pedig városunknak nincs szüksége, hiszen ilyen jellegű alapos helytörténeti kutatásokat a beadvány egyik atyja, Lőrincz György már korábban is végzett. Ennek adatait pedig a tervező cég rendelkezésére bocsátotta a város. Több képviselő is hangsúlyozta: most más árajánlat után is nézhet a testület.

Díszpolgár – sok lenne az érdemes

Az önkormányzat zárt ülésen úgy határozott, hogy ebben az évben sem a díszpolgári, sem a tiszteletbeli polgári címet nem adományozza senkinek. Kevés javaslat érkezett, és bár posztumusz jelöltet néhányan támogattak volna, végül a többség salamoninak szánt döntést hozott. Mint a polgármester elmondta, azért nem fogadták el a posztumusz jelölést, mert nagyon sokan nyugszanak a temetőkben, akik, hasonlóan a mostani jelölthöz, tetteikkel kiérdemelnék ezt a díjat. Ezért úgy döntött a testület, módosítja a rendelkezést, vagyis ezentúl a kitüntető címek nem ítélhetők oda elhunyt személynek.

Hulladékügy – szemétbetéttel

A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt pályázati lépései kapcsán is tárgyalt a testület. Mint ismert, a régiós szinten – EU-s pályázatból megvalósítandó – projektre az önrészt az érintett települések adják össze. Korábban már döntés született arról, Jánossomorja vállalja a rá eső 75 millió forintos részt, melyet három év alatt kell beadni. Most némiképp módosult változatról kellett dönteni. A projekt ugyanis csak az első részletet igényli, a többit kötvények kibocsátásával fedezné, amire az érintett települések, saját részük mértékéig húsz éves garanciát vállalnak. Ezt a testület elfogadta, igaz voltak olyan hangok is, akik a még ismeretlen banki konstrukció miatt óvatosságra intettek. A polgármester azonban megnyugtatott mindenkit, valószínűleg a banki konstrukció ismét térségi döntés tárgya lesz majd.

Hulladékügy – leföldelés

Valószínű, hogy e szelektív gyűjtést magában foglaló új projekt bázisa a jánossomorjai hulladéklerakó lesz. Ezért egy esetleges bővítéshez szükséges telekvásárlásról is szót ejtettek az ülésen. A projektnek a kezdeti szinten egy hektárnyi földtulajdonra volna szüksége egy válogató csarnoki emeléséhez, ehhez kért árajánlatot a projekt vezetése a helyi önkormányzattól. Ennek árát a képviselők, hosszas érvelések után többségében hét millió forintban állapították meg – méltányosságból engedve a nyolcmilliós korábbi árból.

Prátser Krisztián – Hauptmann Tamás

-hirdetés- -hirdetés-