Lényeges kérdések gyorsított tempóban. A legutóbbi testületi ülésen a megbeszélés utánra szervezett közmeghallgatás miatt a képviselőknek mindössze két óra állt a rendelkezésükre, hogy a kijelölt fontos kérdésekben döntsenek. Megtették.

A közbiztonsági helyzetünk értékelésével kezdték a munkát a város vezetői, meghallgatva a helyi valamint a mosonmagyaróvári rendőrség képviselőit. Illetve a helyi polgárőrséget. Thury Jenő alezredes, őrsparancsnok beszámolóját már korábban kézhez kapták a testületi tagok. Így tisztában voltak vele például, hogy jelenleg 11 rendőr teljesít szolgálatot a rendőrőrs illetékességi területén, és hogy a rend őreinek munkáját sok környezeti tényező is befolyásolja. A vendégmunkások megjelenése nem új keletű ugyan, de továbbra is sok feladatot ad, hiszen az idegenrendészeti akciók és a szálláshely ellenőrzések folyamatosak. A másik fontos tényező – írta Thury Jenő a beszámolóban – a település “zsákjellegének” megszűnése – vagyis a határok megnyílása. Ennek köszönhetően egyfajta menekülőútként is szolgálunk a jogsértőknek, ami hatással van a bűncselekmények számának növekedésére is. Ebben az évben a betöréses lopások, a testi sértések és a közlekedési balesetek száma is több volt, mint az elmúlt év hasonló időszakában. Többször előfordult az is, hogy a bűncselekményt elkövetők a sértettek távollétét, esetleg az időskorúak figyelmetlenségét és hiszékenységét használták ki. Az ismertető mellett az őrs vezetője a plénum előtt megköszönte a civil szervezetek segítségét, amelyek nélkül nehezebb lenne eredményes munkát végezni.

Közlekedj okosan!

Dr. Kurunczi Károly elmondta, a sok közlekedési balesetet generáló 86-os útra már folyamatban van a jelzőlámpa telepítése, amit az óvoda és az iskola között fognak elhelyezni. A polgármester szakmai segítséget is kért a létesítendő térfigyelő rendszerrel kapcsolatban. Nemes Csaba és Drobnitsch Tamás az iskolák környékének fokozottabb ellenőrzésére hívta fel a figyelmet, míg Bella Zsolt megköszönte a folyamatos segítséget és azt, hogy a rendőrök nem csak a közlekedésben segítik a polgárőrökkel együtt a fiatalokat, hanem a különböző előadásaikkal is. Lőrincz György javasolta, hogy az önkormányzat segítse a rendőrök munkáját egy új fényképezőgép vásárlásával, ami a dátumot is megjelenítené a felvételeken, ez ugyanis nagyban segítené a rendőrség munkáját. Így nem csak profi képet rögzíthetne, hanem akár mozgóképet is. Erre igencsak nagy szükség lenne, hiszen jelenleg egy 13 éves készülékkel dolgoznak. A polgármester igéretett tett a gép beszerzésére.

Idegenek a városban

Veres Dávid a nyári idegenrendészeti ellenőrzések eredményeiről kért tájékoztatást. Kiderült, mintegy 200-ra tehető a nálunk tartózkodó, ám nem jánossomorjaiak száma, akik, mint ismeretes elsősorban a keleti országrészből és Romániából ékeznek, hazai, valamint ausztriai munkavállalási szándékkal. Mint Thury Jenő elmondta, az ő esetükben a legnagyobb gond, hogy a lakhely-bejelentési kötelezettségüknek nem tesznek eleget.

DJ Patkó

A polgárőrség beszámolójával kapcsolatban a képviselők a Patkó Étteremre hívták fel a figyelmet, ahol a felső szinten annak ellenére, hogy nincs engedélye az üzemeltetőnek, folyamatosan zenés rendezvényeket szerveznek, aminek a környéken élők természetesen nem örülnek. A polgárőrség elnöke, Németh László a diszkók későbbi nyitva tartásával kapcsolatban emelet szót. A tapasztalat ugyanis az, hogy a fiatalok éjfél előtt nem nagyon mennek bulizni, kettőkor pedig, amikor a szórakozóhelyek többsége bezár, olyan állapotban vannak, hogy jobb volna, ha nem az utcán töltenék az időt. Így talán nem válna rendre áldozatul a péteri vagy a felsőlókerti játszótér sem. Az üzletek nyitva tartása természetesen nem a képviselők hatáskörébe tartozik, ráadásul a kétórai zárást épp a környéken élők miatt alakították ki. Így a faramuci helyzetre egyelőre nem születhetett megoldás.

Egyébként

A családsegítő szolgáltatásról is tájékoztatót hallhattak a képviselők, igaz sok minden nem derült ki a beszámolóból. Annyi mindenesetre biztos, a városban hét, állandó segítségnyújtást igénylő kliens él.

Az állattartási rendeletet is elfogadták a képviselők, ám ismét nem volt vita nélküli a megbeszélés. A nemrég lezárult állattartási felmérés kapcsán kialakított rendelet meghatározná a város egyes zónáiban tartható állatok faját és mennyiségét. A rendeletet, bár elfogadsták, három éves türelmi időt adtak neki, pontosabban a lakosoknak. (Az új állattartási szabályokról hamarosan bővebben olvashat honlapunkon!) Az egyéb ügyek sorában Lőrincz György javaslatára a képviselők megszavazták, hogy 2009-es évet nyilvánítsák helyi emlékévvé. Jövőre lesz ugyanis 800 éves Mosonszentjános első írásos említése és ugyancsak a következő évben ünnepeljük Pusztasomorja első okleveles említését is. És mindezek mellett ráadásként Mosonszentpéterhez is kapcsolódik egy jubileumi 1549-es oklevél, nem beszélve arról, hogy jövőre lesz öt éve annak, hogy településünk városi rangot kapott. Az emlékévet több, e témakörre fűzött rendezvény kísérné jövőre.

Medgyesi Kata

-hirdetés- -hirdetés-