Sikeresen vette az első akadályt Jánossomorja a vízbázis kiváltását célzó kétfordulós pályázaton. Ezzel a háromszor már sikertelenül zárult kandidálás után most kecsegtető közelségbe került a veszélyeztetett vízbázisunk kiváltása – jelentette be Dr. Kurunczi Károly polgármester a szerdai képviselőtestületi ülésen.

Több éves sikertelenség után végre elérhető közelségbe került az egyelőre még nyugodtan fogyasztható vízű, de több szennyező anyaggal is veszélyeztetett vízbázisunk kiváltása. A Környezet és Energia Operatív Program ugyanis támogatásra érdemesnek találta városunk pályázatát. Az első forduló után a Kohéziós Alap és Magyar Köztársaság társfinanszírozásában majdnem 6 millió 400 ezer forintot ítélt meg a projekt számára, amit a városkasszából további három millióval kell kiegészíteni – ezzel is segítve a projekt pályázati anyagianak minél jobb elkészültét.

Remények, trillák

Ez az eredmény nagy reményekkel kecsegtet a második fordulóban való sikerhez is – mondta az azt bejelentő Kurunczi Károly polgármester a szerdai képviselőtestületi ülésen. Az októberre tehető második fordulóban ugyanis már csak akkor bukhatunk el, ha súlyos szakmai hibát vétünk a pályázat kidolgozása során. Ezt azonban a lehető legalaposabb munkával igyekszünk majd elkerülni a pályázatíró céggel közösen. Siker esetén az összesen közel 300 millió forint összköltségű beruházás 2009-ben indulhat meg.


Tekintse meg képeinket!

Tervrendezés

Az ülésen a város rendezési tervét is több pontban módosították a képviselők, figyelembe véve lakossági szükségleteket és az itt működő cégek fejlesztési igényeit is. Fontos ezek között, hogy a városban az építési telkek minimális nagyságát 450 négyzetméterben határozták meg. Eddig ugyanis csak nagyobb területeket szabott ki a rendezési terv (720, 560, 820 négyzetméter), ami nem tette lehetővé sok tulajdonosnak, hogy megváljon kertjétől, és azt eladhassa építési telekként. Szalai Imre építésügyi főelőadó szerint ugyanakkor e kisebb méretű telkeknél figyelni kell arra, hogy, mivel a telek 30%-át lehet csak beépíteni, melléképülettel és garázzsal együtt számított 125 négyzetméternél nagyobb épületet senki nem emelhet majd e kis telkekre.

Utcakép

E mellett kisebb kikötésekkel és javaslatokkal ugyan, de hozzájárult a testület egy rohrerföldi lovas- szabadidőközpont kialakításához is. De határozott arról is, hogy a Rákóczi utca templomtér és a volt tájház közötti szakaszán csak zárt utcafronti beépítést engedélyez, hogy ezzel is megvédje a régi heidebauer utcakép itt még megmaradt arculatát. A többi részen azonban engedélyezi az oldalhatáron álló beépítést.

Egy csomó pont

A közeljövőben a Leier üzem oldalsó kijárót szeretne nyitni telepének város felőli oldalán, amit egy útszakasz megépítésével kötne össze a 86-os főúttal, kialakítva ott egy csomópontot. A testület ezt segítve módosította a rendezési tervet, hozzátéve, hogy az elképzelés a város hosszú távú fejlesztés tervéhez is illeszkedik, mivel a leendő települést elkerülő út nyomvonalán épül. Így itt akár körforgalom is kialakítható lesz majd a későbbiekben.

A területet érinti a PEZ gyár leendő beruházása is. A cég ugyanis meglévő raktára mögé egy új üzemcsarnokot építene majd, és részben ide költözne ki a városból. A munkáltok során a jelenlegi raktár és az AMB Components Hungary üzem közti – egyébként jelenlegi formájában igen balesetveszélyes – főúti csomópont is átalakítás alá esne.

Fontos probléma, hogy Hanságliget jelenleg külterületként szerepel a rendezési tervben, ami gyakran megoldhatatlan nehézséget okoz a lakóknak az építési hitelek felvételénél. Ezt is szeretné a jövőben megváltoztatni a város.

Átvállalt segítség

Az önkormányzat átvállalja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjait a városban ez év áprilisától – született meg a döntés az ülésen. A 300 forint/hó/ellátott mértékű szolgáltatási díj kifizetését a testület egyhangúlag szavazta meg, szomorúan jegyezve meg, hogy a jelzőrendszer bővítésére jelenleg nincs lehetősége a kistérségi társulás által működtetett Mosonmagyaróvári Egyesített Szociális Intézménynek. Jánossomorján jelenleg 25 készülék segít a gondozottakon.

E mellett a testület módosította a költségvetés kiadási és bevételi főösszegét, nagyjából 1 milliárd 21 millió forintban állapítva meg azt.

HT

-hirdetés- -hirdetés-