Öt éve helyezték Jánossomorjára Czank Vilmos címzetes kanonok-plébánost. Ezalatt az idő alatt irányításával a város számos egyházi épülete megújult, megszépült a városban. A felújítások összköltsége meghaladja a 46 millió forintot.

 

A november eleji testületi ülésen Czank Vilmos, városunk plébánosa beszámolt a képviselőknek eddigi munkájáról. Részletes zárszámadást készített az öt év alatt elvégzett felújításokról, beruházásokról. Mint mondta, ennyi felújítás nem lett volna lehetséges az önkormányzat és a hívek támogatása nélkül, hiszen a felhasznált 46 218 041 forintból 16 210 000 forintot a város, a fennmaradó részt – 32 662 581 forint – pedig az egyházmegye, az egyházközségek és a hívek adták.

Mindjárt az első évben a mosonszentjánosi plébánia fűtési rendszerét alakították át, majd az épületet is felújították. Később megújult a templomok világítása, és a somorjai templomon tetőt cseréltek. Kisebb-nagyobb beruházások minden évben mindhárom egyházközség területén voltak, és jelenleg még zajlik a mosonszentpéteri templom restaurálása. Ezeken felül az önkormányzat saját költségen újította fel a mosonszentjánosi temetőkápolnát, valamint több helyen térkövet helyeztetett el.

Vilmos atya elmondta, azért is tartotta lényegesnek, hogy beszámoljon az önkormányzatnak, hiszen tíz éves munka öt év alatti elvégzése csak a város vezetésének hozzájárulásával, valamint a hívek önzetlen segítségével sikerülhetett.

Czank Vilmos elmondta, bízik benne, hogy továbbra is ugyanígy tud haladni. Ez az öt év rettenetes feszített volt, úgy az iparosok számára is, mint a hívek számára, hiszen állandóan kért tőlük. Szerencsére sokan tudták támogatni a felújításokat akár munkával, akár anyagi hozzájárulással.

Vilmos atya Jánossomorjára kerülésekor az egyházi épületek elhanyagolt állapotban voltak, több év elmaradt munkáját kellett és kell is még pótolni. Ahogy Vilmos atya mondta, egyre nehezebb gazdasági helyzet, de az emberek is igénylik a felújítását, anyagilag támogatják. A jövő nagyobb beruházási tervei között szerepel a szentjánosi templom belső festése, a freskók restaurálása, és a pusztasomorjai templom szigetelése és külső renoválása.

V.V.
-hirdetés- -hirdetés-