A helyi munkacsoport ötleteinek javát elfogadták a Szigetköz-Mosoni-sík Helyi Kezdeményezés összegző ülésén szerdán Kimlén. A térség fejlesztését célzó ötleteket korábban egy hétfői börzén összegezték a Leader helyi kezdeményezés Mosoni-sík munkacsoportjának tagjai a jánossomorjai művelődési házban.

 

A Mosoni-síkhoz tartozó településekről az önkormányzatok, művelődési házak, valamint civil szervezetek képviselői vettek részt a fórumon. A nyolc település – Hegyeshalom, Levél, Újrónafő, Várbalog, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Lébény, valamint Jánossomorja – vezetői és civil szervezeteinek képviselői négy fontos téma köré csoportosítva gyűjtötték össze, hogy miket fejlesztenének a térségben.

Az életminőség és a szolgáltatások minőségének javításában művészeti fejlesztésre, illetve az oktatás, felnőttképzés területére irányuló ötletek merültek fel, az ifjúsági szervezetek, az amatőr csoportok támogatása és az időskorúak ellátási rendszerének kiépítése mellett.

A gazdaság fejlesztéseként a zöldség- és gyümölcstermesztés segítését valamint terménytárolók, géptárolók megépítését illetve kialakítását, mezőgazdasági utak építését tartották fontosnak a résztvevők.

A legtöbb ötlet a természetes és épített örökségen alapuló turisztikai fejlesztések témakörében gyűlt össze. A turizmus kiépítésén, kerékpárutak létrehozásán kívül közös térkép kiadása is felmerült, illetve akár közös rendezvénynaptár összeállítása is fontosnak bizonyult. A környéken több elhanyagolt kastély, gazdasági major felújítása is szerepelt az ötletek között.
A természeti erőforrások hasznosításánál a települések tulajdonában lévő, esetleg egy-egy inézményük ellátására alkalmas szélerőműparkok létesítése, valamint napkollektorok és biogáz felhasználása merült fel.

A hétfői fórumot szerdán egy összevont egyeztetés követte, amin a Szigetköz-Mosoni-sík Helyi Kezdeményezés három munkacsoportjának (Felső-Szigetköz, Alsó-Szigetköz és Mosoni-sík) képviselői egyeztették az elképzeléseket.

Itt a hétfőn született ötletek 60 százalékát beépítették a tanácskozók a szerveződés stratégiai tervébe. Olyanok estek csupán ki – mondta el Lőrincz György helyi koordinátor – melyek vagy már szerepeltek az eddig elkészült tervek között, vagy olyan magas költségűek lettek volna, amelyek a program keretösszegébe nem fértek volna bele. Ez utóbbiba tartozik például a kerékpárutak, illetve a nagy gabonatárolók létrehozásának projektje.
(Az ötletek listáját olvashatja és további tanácsokkal is szolgálhat bárki Kimle honlapján.)

A következő lépcső a jövő hét szerdai egyeztetés lesz, ahol az egyel magasabb szint, a Szigetköz-Mosoni-sík helyi kezdeményezés véglegesíti stratégiai tervét, melyet aztán felterjesztenek a minisztériumhoz.

Az országban összesen megközelítőleg 140 ilyen csoport alakult, közülük választja majd ki a Magyarországi Leader Központ azt a hetvenet, akik a 2007-2013-as ciklusban Leader akciócsoportokként működhetnek, és vidékfejlesztési jellegű pályázatokat adhatnak be a program keretében kiosztandó uniós pénzekre.

A Leader Program alapja, hogy a fejlesztési program tervezése, a döntéshozatal és a megvalósítás is helyben, illetve a földrajzilag összefüggő egységekben, az akciócsoportokban történik. A modell a helyi közösségekre támaszkodik, akik maguk készítik fejlesztési startégiájukat. Jánossomorjáról az önkormányzat, a Társaskör Egyesület, a fúvósegyesület és a Kármentő Egyesület vett részt a közösség kimlei alakuló rendezvényén szerdán.

Munkatársunktól

-hirdetés- -hirdetés-

Instagram

Invalid username or token.