Cserére szorul a jánossomorjai vízhálózat több elöregedett része, és a Pannon-Víz Zrt helyi feladatai közé tartozik a jövőben a hanságligeti vízműtelep Bősárkánnyal való összekötése is. A helyi vízbázisban gondot jelent a víz magas ammóniumtartalma. Jánossomorja képviselő-testülete szerdán fogadta el a Pannon-Víz Zrt. helyi üzemmérnökségének tevékenységéről szóló beszámolót.

 

A szerdai képvielő-testületi ülésen Granát Károly, üzemmérnökség-vezető tájékoztatta a testületet a Pannon-Víz Zrt. Jánossomorjai Üzemmérnökségének a városban és a térségben végzett vízközmű üzemeltetési tevékenységéről, fejlesztési feladatairól. A beszámolóból kiderült, hogy a város térségében a vízszolgáltatást a jánossomorjai vízműtelepen négy kúttal (a III. számú kút a magas nitráttartalom miatt nem üzemel), Hanságligeten egy kúttal és Mosonszolnokon az AQUA Kft.-től átvett vízzel biztosítják. A várbalogi vízműtelep arzéntartalma miatt nem üzemel. Várbalogot Jánossomorjáról motoros tolózáron keresztül látják el ivóvízzel. A térségben az üzemelést hét fő látja el. Az elmúlt évben a csőtörésből, hibajavításból eredő vízkorlátozás nem haladta meg a négy órát, és tervszerű hálózat-karbantartás és –rekonstrukció esetén sem érte el a 6 órát a vízkorlátozás. A Pannon-Víz Zrt.-nek Jánossomorján 1899, a hanságligeti településrészen 83 fogyasztója van. A víz minőségében az I. és a IV. számú kutak magas ammónium-tartalma jelent gondot. A hálózatban magas az üledékképződés, az áramlási irányok változásánál öblítésekkor a víz zavaros lesz, ezért évi rendszerességgel szivacsos hálózatmosatást kell végezni.

Rövid- és középtávú feladat az elöregedett, korrodált bekötések, csomópontok és hálózatok felújítása, cseréje. A Pannon-Víz Zrt. hosszútávú feladatai közé tartozik a hanságligeti vízműtelep Bősárkánnyal való összekötése, amelyre a terv és a vízjogi létesítési engedély már megvan, mivel a Rábca melletti üdülőterületig a vezeték már elkészült.

A szennyvízelvezetéssel kapcsolatban Granát Károly elmondta: az üzemmérnökség területén a csatornahálózat kiépítése a csatolt településrészek kivételével teljes körű, a szennyvízelvezető rendszerhez a városban 1454 bekötés csatlakozik. Az üzemeltetési feladatokhoz a személyi és tárgyi feltételek adottak, a rendszeren négyen dolgoznak.
Képviselői kérdésre válaszolva az üzemmérnökség-vezető elmondta: a hiányzó lakossági szennyvízbekötést nem korlátozzák, a szennyvíztisztító-telep fogadja a rákötéseket és a szállított szennyvizet is. A telep teljes bővítését a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2015-ig el kell végezni.

Dr. Kurunczi Károly polgármester elmondta: a szakértők veszélyeztetettnek minősítették a jánossomorjai vízbázist, amit egy kormányrendelet szerint 2009-ig meg kell védeni, vagy ki kell váltani. A jánossomorjai vízbázis kiváltására az önkormányzat rendelkezik vízjogi engedéllyel, a terv a Mosonmagyaróvár-Újrónafő távvezetékre való csatlakozást tartalmazza. Kétszer is pályáztak a vízbázis kiváltására, ám mindkét alkalommal – forráshiány miatt – elutasították igényüket. Örömteli azonban, hogy az ivóvíz-bázis kiváltását célzó beruházást a Regionális Fejlesztési Tanács – fontossága miatt – a kiemelt projektek közé sorolta, amiről a kormány dönt majd, így nem kell rá pályázni. Kedvező elbírálás esetén a beruházás 95 százalékos állami támogatásban részesülne. A településvezető arra kérte a Pannon-Víz Zrt. jelenlévő képviselőjét, támogassák szakmailag az elképzelést, hiszen közös feladatról van szó.

Fazekas Imre képviselő elmondta: kíváncsi lenne a jánossomorjai üzemmérnökség pénzügyeinek, költségvetésének alakulására, a Pannon-Víz Zrt. árbevételére. Granát Károly ígéretet tett arra, hogy a gazdasági igazgató meg fogja küldeni az önkormányzatnak a pénzügyi adatokat.

Luka János, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az iránt érdeklődött, van-e a társaságnak biztosítása arra az esetre, ha a rendszer nem tudja biztosítani a szennyvíz elvezetését, és kár keletkezik a lakóházakban. Granát Károly elmondta: a Pannon-Víz Zrt. rendelkezik felelősségbiztosítással, bár ilyen helyzet a városban még nem fordult elő.
Veres Dávid képviselő azt kifogásolta, hogy gyakran ápolatlan, rendezetlen a Pannon-Víz helyi kirendeltségének környéke. Granát Károly megköszönte az észrevételt, és ígéretet tett arra, hogy a jövőben jobban odafigyelnek az épület környezetének rendben tartására, majd hozzátette: tervezik a bejárat felújítását és az épület akadálymentesítését is.
A képviselő-testület végül egyhangúlag elfogadta a Pannon-Víz Zrt. beszámolóját.

Farkas János

 

-hirdetés- -hirdetés-