A jánossomorjai képviselő-testület szerdán, a nyári szünet előtti utolsó ülésén egyebek mellett döntött a Körzeti Általános Iskola átszervezéséről és – zárt ülésen – díszpolgári cím adományozásáról is. Szó esett az ülésen három utca felújításáról is.

 

Az önkormányzat még márciusban elvi döntést hozott a Körzeti Általános Iskola átszervezéséről. E szerint a fenntartó megszünteti a Karner Ádám Speciális Tagiskolát úgy, hogy az ott tanuló sajátos nevelési igényű gyermekeket beintegrálja a Klafszky Katalin Tagiskolába. Az önkormányzat beszerezte a szakértői véleményt arról, hogy az átszervezés után is megfelelő színvonalon biztosított a szolgáltatás, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása-nevelése. A megyei önkormányzat kinyilvánította, hogy az átszervezés nem ellentétes a megyei fejlesztési tervvel. A képviselő-testület – törvényi kötelezettségének eleget téve – beszerezte az intézmény alkalmazotti közösségének, a szülői szervezet, a diákönkormányzat és a Német Kisebbségi Önkormányzat – véleményét is.
Nemes Csaba, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnöke elmondta: a nyári szünetben elvégzik a szükséges átalakításokat a Klafszky-iskola épületében. Bár kezdetben a szülők és a pedagógusok egy része is szkeptikusan fogadta az integrációt, mára már belátták, a törvényi szabályozás miatt nincs más megoldás. Már korábban döntés született arról, hogy a karneros gyerekeket részlegesen integrálják a Klafszkyba, ami azt jelenti, hogy a készségtárgyakat a többi gyerekkel együtt tanulják, ám a fő tantárgyakat továbbra is speciális tanterv szerint, kis csoportban tanulják a Karner-iskola jelenlegi gyógypedagógusainak irányításával. A bizottság elnöke, aki egyben a Klafszky-tagiskola vezetője, elmondta: sok sajátos nevelési igényű gyermek tanult eddig is a szentpéteri tanintézményben, az új tanévben őket is „kiveszik” az órákról, és a karneros gyerekekkel együtt tanítják őket.
Fazekas Imre elmondta: tudja, hogy az önkormányzatnak nincs más választása, ám magánemberként nem ért egyet a sajátos nevelési igényű gyerekek normál osztályokba történő integrálásával, ezért nem szavazza meg az intézkedést.
Bella Zsolt képviselő, a Körzeti Általános Iskola igazgatója elmondta: alaposan körbejárták a kérdést, több szakértővel is tárgyaltak. A részleges integráció jobb megoldás, mint a másik lehetőség lett volna, mely szerint a karneros gyerekek a következő tanévtől a mosonmagyaróvári Éltes-iskolában folytatták volna tanulmányaikat.
Luka János elmondta: az oktatói létszám az átszervezés következtében nem csökken, ami garancia a minőségi munkára. Bár az intézmény átszervezésekor nem a pénzügyi helyzet dominált, gazdaságilag is előnyösebb, hogy egy épületben folyik majd a klafszkys és a karneros gyerekek oktatása, így csökkennek a működési-fenntartási költségek, másrészt a Karner-iskola épületének értékesítésével bevételhez jut az önkormányzat. Luka János javasolta, a szakértők azt is mutassák ki, az átszervezés milyen szakmai és gazdasági következményekkel jár, ne csak a jelenlegi helyzetet elemezzék.
A képviselő-testület a vita után egy ellenszavazattal úgy döntött, átszervezi a Körzeti Általános Iskolát, így a Karner-iskola sajátos nevelési igényű tanulói szeptembertől a Klafszky-tagiskolában folytatják tanulmányaikat.

Dr. Kurunczi Károly ezt követően tájékoztatta a képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A képviselők zárt ülésen határoztak díszpolgári cím adományozásáról. A Jánossomorjai Naplónak annyit sikerült megtudnia, a képviselő-testület titkos szavazással az öt jelölt közül egyet támogatott.

A képviselő-testület úgy határozott: csatlakozik a Felső- és Közép Szigetközi Leader Akciócsoporthoz. Az Európai Unió egyik strukturális alapja a LEADER+. A mozaikszó a francia Liasion Entre Actions pour le Development de l’Economie Rurale kifejezés rövidítése, melynek magyar megfelelője: közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében.
A LEADER+ program a helyi vidék településeit, kistérségeit ösztönzi összefogásra, helyi fejlesztési céljaik kitűzésére, projektjeik megvalósítására. Abból az elvből indul ki, hogy a vidék fejlesztési lehetőségeit, stratégiáit a helyben élők ismerik legjobban. A rendelkezésre álló megpályázott és elnyert forrásokat helyi szinten lehet leghatékonyabban elosztani és felhasználni.
A jelenlegi LEADER program annak az „Új Magyarország – Új Leader Program”-nak a bevezetője, melynek kapcsán 2007 és 2013 között további 50 milliárd Ft áll majd rendelkezésre a helyi fejlesztések megvalósítására.

A képviselő-testület az egyéb napirendi pontok között úgy döntött, 100 ezer forinttal támogatja L. Burda Zsuzsanna a közeljövőben megjelenő könyvének kiadását.

A helyi Polgárőrség 150 ezer forint hozzájárulást kért az önkormányzattól az egyesület üzemanyag költségeihez, amit a képviselő-testület egyhangúlag meg is szavazott.

Dr. Kurunczi Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Regionális Fejlesztési Alaphoz benyújtott útfelújítási pályázatok közül a Fehérkereszt utca állagjavítására benyújtott igényük nyert: a 15 és fél milliós költségű beruházáshoz hét milliót ad az állam. A képviselő-testület úgy döntött, saját költségen felújíttatja a Széchenyi utca burkolatát, és Balsay Sándor képviselő javaslatára új burkolatot kap az Újerdő utca azon része is, ami a legutóbbi felújításkor kimaradt.

Farkas János
-hirdetés- -hirdetés-