E hónapban a megszokottól eltérően két ülést is tartott Jánossomorja Város Képviselőtestülete. Június elején a körzeti általános iskola vezetői posztjára benyújtott pályázatokról döntöttek, míg június 29-én, szerdán az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójáról tárgyaltak a képviselők.


Június elsején a hónap első testületi ülése – mely voltaképpen a pár nappal elhalasztott májusi testületi ülés volt – sok fontos döntést hozott. Elsőként a körzeti általános iskola és a körzeti óvoda igazgatói posztjáról döntöttek a képviselők. A májusi ülés júniusra halasztásának oka is a pályázati határidő lejártának kivárása volt, hogy minél előbb döntés születhessen az igazgatók személyéről.

A tavaly szeptember elsejével Jánossomorja, Várbalog és Újrónafő községek részvételével megalakult intézményfenntartói társulás által létrehozott közös oktatási intézmények vezetői  akkor csak egy éves megbízást kaptak. A hosszabb időre szóló megbízásokról a most kiírt pályázat alapján döntöttek az illetékesek.

A beérkezett pályázatokat mindhárom település önkormányzatának képviselő-testülete elbírálta, és kikérték az érintett szervezetek: a nevelőtestület, a diákönkormányzatok és a szülők véleményét is.

A körzeti óvoda igazgatói posztjára pályázó három személy közül mindhárom testület egyhangúlag az eddigi igazgatót, Schwartzné Varga Mónikát választotta a vezetői székbe, öt éves időtartamra. A körzeti általános iskola igazgatói posztjában is – egyetlen pályázóként – az eddigi igazgatót, Bella Zsoltot erősítették meg, szintén öt éves időtartamra.

A testület ezután módosította a helyi építési szabályzatról szóló rendeletet, valamint a településszerkezeti tervet. E témában került szóba a Dr. Dicsőfi utcában, a volt TÜZÉP Telep helyén felépítendő társasházak ügye is. A kivitelező megígérte, ha sikerül értékesíteni az ingatlanokat, akkor hamarosan elkezdődhetnek az építési munkálatok, és egy éven belül felépülhet a társasház.

Egy korábbi döntés értelmében július 1-jétől Radics Kálmánné főállásban látja el a városi családsegítői teendőket, ősztől pedig egy részmunkaidős kolléga segíti munkáját. Ugyancsak szeptembertől egy iskolapszichológus és egy logopédus is segíti a körzeti iskola tevékenységét, akik a kistérségi társulás keretében látják el az egész régióra kiterjedő feladatukat.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az ivóvízminőség javítása érdekében egy a Gazdasági és Közlekedési, illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt pályázaton. Sikeres pályázat esetén megoldódik az évek óta húzódó helyi ivóvízbázis-kiváltásának ügye.

Az ülés napján érkezett a hír, hogy városunk egy pályázaton majdnem 8 millió forintot nyert belterületi utak burkolatának felújítására, így várhatóan még idén megindulhatnak a Lovarda, a Felső-Lovarda és az Alsó-Lovarda utcák felújítási munkálatai. A sikeren felbuzdulva az önkormányzat újabb pályázatot nyújt be a Sport- illetve Petőfi utcák burkolatának felújítására.

Kisebb vitát váltott ki az ülésen Wennesz József Károly képviselő azon kérése, hogy az Önkormányzat 600 ezer forinttal támogassa a helyi fúvószenekar 40 éves fennállásának alkalmából idén augusztusra szervezett nemzetközi fúvóstalálkozót. Luka János, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke több képviselővel együtt azt kifogásolta, hogy az egyesület az éves költségvetésébe nem tervezte be a kétnapos fesztivált, melynek összköltsége mintegy 1,3 millió forint. Nehezményezték, hogy az egyesület kész helyzet elé állította az Önkormányzatot azzal, hogy a szervezők már régen kiküldték a rendezvény meghívóit a fellépő zenekaroknak, és már többen vissza is jeleztek. Így, fogalmaztak a felszólalók, már a város jó híre forogna kockán, ha lemondanák a rendezvényt. A személyeskedéstől sem mentes vitában több, a szervezés okozta anyagi kényszerhelyzetet nehezményező, és azt megoldandó felszólalás hangzott el. Hatvani László képviselő azt is felvetette, hogy Wennesz József a magánvagyonából fedezze a hiányzó összeget, majd, miután az érintett képviselő sértésnek vette a kijelentést, visszavonta felvetését. Elhangzott: a Kisebbségi Önkormányzat is 100-120 ezer forinttal támogatja a nemrég belőle kivált fúvósegyesületet, és a rendezvényt. Lőrincz György képviselő kiemelte, rendkívül értékes, hogy az egyesület tagjai a város közösségének érdekében hozták létre a fesztivált, ugyanakkor azonban felelőtlenül szükséghelyzetbe hozta az amúgy is nehéz anyagi helyzetben lévő Önkormányzatot.

A vita végén a testület a fesztivál támogatása mellett döntött, a számlákat azonban csak a szeptemberi adóbefizetések után egyenlítik ki. Félő ugyanis, hogy a nyár folyamán hitelfelvételre is szorul városunk önkormányzata, mivel a nemrég befejeződött útfelújítási munkálatok összegét csak később kapják meg.

Az ülés utolsó momentumaként elhangzott, Hanságliget visszavonta a Mosonmagyaróvári városi bírósághoz beadott kérelmét, miszerint Bősárkányhoz szeretne csatlakozni. Úgy vélik, az elmúlt időszakban már az önkormányzat több figyelmet fordított a településrészre, ami kedvezően befolyásolta a közhangulatot.

A hónap második, immár a megszokott rend szerint zajló testületi ülésén is több ügy merült fel. Elsőként az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepcióját tárgyalták meg a képviselők. Egy vonatkozó 1993-as törvény szerint minden 2000 főnél nagyobb település a szociálisan rászoruló személyek segítését biztosító feladatok meghatározására szolgáltatástervezési koncepciót köteles készíteni. A terv célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok tervezését, az ellátások megszervezésének módját meghatározza. Miután a testület szociális és egészségügyi bizottsága előzetesen már megtárgyalta a tervet, az ülésen a képviselők egyhangúlag elfogadták a koncepciót.

Az önkormányzat a közvilágítás bővítését tervezi a Hanságfalvi úton a Sipőcz István utcáig (ez egy 150-200 méteres szakaszt jelent), valamint a Dózsa György útról a baseballpályáig tartó útszakaszokon, ezeken a részeken ugyanis eddig egyáltalán nem volt világítás. Az E.ON Energiakereskedő Kft e tervre benyújtott árajánlatát tárgyalta meg a testület. Az árajánlat szerint a Hanságfalvi út világítása 725 000 forintba, a Dózsa György úti szakaszé 966 000 forintba fog kerülni. A testület úgy döntött, ha belefér a költségvetésbe, akkor valószínűleg nemsokára sor kerülhet a beruházásra.

Az ülésen döntöttek arról, hogy az önkormányzat a tervezett 4 millió helyett 7 millió forintot különít el költségvetésében az iskola nyílászáró-cseréjére. Az épület összes nyílászárójának cseréje 9 millió forintba kerül, ebből az önkormányzat 5 milliót szeretett volna megnyerni egy megyei pályázattal, 4-et pedig saját költségvetésből adott volna hozzá. A pályázattal nyert összeg azonban csak 2 millió forint, így a fennmaradó 3 milliót is saját költségvetésből fedezi Jánossomorja.

A testület döntött arról is, hogy felújíttatják a Hansági főcsatornán átívelő, egyre veszélyesebbé váló gazdasági híd faszerkezetét. A képviselők a döntésben a hídnak a régióban képviselt gazdasági és közlekedési jelentősége mellett az építmény turisztikai fontosságát is mérlegelték, a híd ugyanis a Hanságon átvezető kerékpáros út része, és így fontos szerepet játszhat a kerékpáros turizmusban.

Téma volt az ülésen a Rekultív kft. területbérlési kérelme is. A cég egy 4 hektáros területet szeretne bérelni az önkormányzattól, a jelenlegi hulladékdepónia mellett. A testület döntése szerint a Rekultív megkapja az ingatlant 5 évre, hektáronként 400 000 forintért, évi 10 %-os áremeléssel. A területen veszélyes hulladéknak nem minősülő anyagokat fognak tárolni: üveget, bálázott műanyagot, autógumit és kezeletlen fahulladékot.

-hirdetés- -hirdetés-