2005. június 6-án, Mosonszolnokon “Mosoni-síkság” elnevezéssel LEADER+ “akciócsoport” alakult hét település, Jánossomorja, Hegyeshalom, Bezenye, Levél, Mosonszolnok, Újrónafő és Várbalog részvételével. Az Európai Unió által kezdeményezett LEADER+ program keretén belül létrehozott társulás célja a térségre vonatkozó átfogó vidékfejlesztési terv elkészítése és megvalósítása.

“Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”: így foglalható össze röviden az Európai Unió által kezdeményezett LEADER+ program célkitűzése. Az EU-ban jelenleg négy hasonló, nagy program (közösségi kezdeményezés) működik, ezek egyike a LEADER+. Célja a vidéki szereplők ösztönzése és támogatása a térségük hosszú távú lehetőségeiről történő együttgondolkodásban és a térség fenntartható fejlődésének integrált, innovatív stratégiák mentén végbemenő megvalósításában. A program kulcsterületei a természeti és kulturális adottságok gazdagítása, a gazdasági környezet megerősítése, a közösségek önszerveződő képességének javítása és az együttműködések ösztönzése. A LEADER+ az aktív partnerségen alapuló, helyi szinten működő akciócsoportok által kidolgozott integrált vidékfejlesztési programokat támogatja. Az ennek érdekében létrejövő helyi akciócsoportok felelősek a helyi vidékfejlesztési terv elkészítéséért és a helyi pályázati rendszer működtetéséért. (Az elkészült terveket az akciócsoportok helyben kiírt pályázatok útján a megfelelő projectek kiválasztásával valósítják majd meg.) E csoportok a helyi önkormányzatok, kis- és középvállalkozók, társadalmi szervezetek és magánszemélyek partnerségén alapulnak. Az együttműködés sikeressége azért is fontos, mert a LEADER+ keretein belül csak azok a vidéki térségek támogathatók, amelyek elkészítik és végrehajtják integrált, fenntartható helyi vidékfejlesztési tervüket. A most megalakuló “Mosoni-síkság” elnevezésű LEADER+ akciócsoport munkájában együttműködő települések vezetői a tanácskozás során megállapították: bár valószínűnek látszik, hogy jelentősebb pénzügyi forrásokat majd csak az Unió 2007-től 2013-ig tartó költségvetéséből tudnak lehívni, ennek ellenére a most megalakult akciócsoportnak haladéktalanul el kell kezdenie a térségre vonatkozó vidékfejlesztési terv kidolgozását, hogy két év múlva már kész projektekkel tudjanak pályázni a központi forrásokra. A tanácskozáson részt vett az Agrár Európa Tanácsadó Kft. győri irodájának vezetője is. Kovács László felhívta a településvezetők figyelmét arra, hogy a Mosoni-síkság településein élőknek saját maguknak kell felismerniük a fejlesztésre, támogatásra szoruló területeket. Kiemelte továbbá, hogy a program elkészítésekor szükség lesz a határon túli, osztrák akciócsoportok bevonására is. A konzultáción elhangzott: a Mosoni-síkság szerepe 2007-től, a schengeni határok leomlása után fog igazán felértékelődni, hiszen ez a vidék hidat képez majd a két nagy természeti tájegység: a Fertő-Hanság és a Szigetköz között. Ez pedig jelentős fejlődést eredményezhet az idegenforgalom terén is.

-hirdetés- -hirdetés-