Asztalosműhelyhez hasonlított a februári képviselőtestületi ülés, hiszen a képviselők csak gyalultak és faragtak a 2005-ös tervezett kiadásokon, hogy Jánossomorja az éves költségvetést tekintve ne nyújtózkodjon tovább, mint ameddig a takarója ér.

A február 23-án szerdán tartott ülésen első napirendi pontként a 2004-es évi költségvetési rendelet módosítását fogadta el egyhangúlag a testület. A bevételi és a kiadási oldalt egyaránt 886 millió 245 ezer forintban határozták meg. Hogy mennyivel nehezebb volt az Önkormányzat helyzete most, azt jól mutatja, hogy 2003-ban ugyanez az összeg 1 milliárd 141 millió forint volt.

Dr. Kurunczi Károly polgármester kiemelte, már tavaly szeptemberben érezhető volt, hogy a bevételi oldal összege jóval a tervezett alatt marad. Ennek oka volt többek között, hogy a normatívák reálértéke csökkent, illetve az iparűzésadók is jelentősen elmaradtak a tervezettől. Az e miatt bevezetett takarékossági intézkedések után azonban tartozások nélkül, mintegy 62 milliós tartalékalappal sikerült zárni az évet, ami jóval több, mint a tavalyi tartalékalap összege.

Az ülésen döntöttek a 2005-ös költségvetésről is, amelyet, emelte ki a polgármester, az ideihez hasonló takarékosság fog jellemezni, hiszen a közalkalmazotti és köztisztviselői béremelés jelentős anyagi terhet ró az önkormányzatra. Ezért a fejlesztési és dologi kiadások csökkentése várható, hiszen nem szeretne hitelt igénybe venni az Önkormányzat. 2004-ben az eredetileg tervezett 251 millióhoz képest 208 millió forint iparűzésadó-bevételhez jutott a város, így ehhez a számhoz igazodva, 2005-ben 210 millióval számolnak.

Az egyesületek, civil szervezetek támogatásának összege nem emelkedett a tavalyi évhez képest. Sőt, a jövőben a kapott összeg tényleges felhasználását is jobban ellenőrzi majd az önkormányzat. A különböző városi intézmények, szervezetek büdzséje kapcsán néhány képviselő túlzottnak tartotta a sportegyesület – az idei hatszázezer forintos támogatási elvonás ellenére is -; tízmilliós nagyságrendű önkormányzati támogatását.

A mosonmagyaróvári többcélú kistérségi társuláson belül működő Jánossomorját, Újrónafőt és Várbalogot magába foglaló mikrotársulás egy hússzemélyes iskolabusz vásárlásra kapott állami támogatást. Várhatóan június végére a busz már az önkormányzat, pontosabban a diákok rendelkezésére áll majd.

A képviselőtestület katasztrofálisnak ítélte meg az óvoda pénzügyi helyzetét, hiszen a csökkenő gyereklétszám miatt nagyon alacsony a normatív támogatás. Az összevont konyha is nehézségekkel küszködik, mintegy hétmilliós hiányt halmozott fel a tavalyi évben. A későbbiekben tehát itt is komoly ésszerűsítő intézkedésekre lesz szükség.

Már korábban felvetődött a jánossomorjai Alapfokú Művészeti Iskolát körzetesítése, hiszen két tagozata is működik Bősárkányban és Rajkán. Luka János kiemelte, pénzügyi és gazdasági bizottság úgy véli, ha bebizonyosodik, hogy a két tagozat működtetése veszteséges, e két községben csak akkor kellene ellátni az oktatást, ha annak költségeit a két másik önkormányzat vállalja át.

A bölcsőde fenntartása éves szinten tizenhétmillió forintot tesz ki, ám a létszám erősen ingadozik. Előfordulhat, hogy szeptemberre a jelenlegi huszonhárom fős gyermeklétszám tíz alá csökken, így a jövőben alaposan át kell gondolni az intézmény működtetését, hiszen ilyen formában az intézményt nem lehet fenntartani.

A képviselőtestület végül elfogadta a város 2005. évi költségvetését. A büdzsé kiadási és bevételi főösszegét egyaránt 939 millió 161 ezer forintban állapították meg.

Ezek után elfogadták a képviselő-testület 2005. évi munkatervét. Hatvani László javasolta, hogy készítsék el a város arculattervét és fejlesztési koncepcióját, két éves időtartamra. Ennek előkészületeiről októberben tárgyalnak. E napirend kapcsán merült fel, hogy a nyáron megszüntetett pusztasomorjai iskola épületét turisztikai információs központtá kívánják átalakítani, pályázati támogatással. A testület úgy döntött, hogy március 2-án közmeghallgatáson kéri ki a lakosság véleményét a kérdésről.

Az ülésen javaslatot tett a testület egy városüzemeltető cég létrehozására is, amelyről a későbbiekben születik majd döntés. Az ülés végén a képviselőtestület döntött arról, hogy pályázatot ír ki a Körzeti Általános Iskola és az Aranykapu Körzeti Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére, ugyanis a két megbízott vezető határozott idejű megbízása június 30-án lejár.

-hirdetés- -hirdetés-