A Jánossomorjával szomszédos osztrák településen, Andauban magyar nyelvoktatás indult az általános iskolában. 34 gyerek ismerkedik nyelvünkkel szeptember óta a határ túloldalán.

Az idei tanévben kezdődött el a magyar nyelv oktatása nem kötelező tantárgyként az andaui iskolában. Lorenz Pelzer igazgató már évek óta szerette volna megvalósítani a magyartanítást iskolájában, mert mint mondta, az EU-bővítés és a szomszédság miatt nagyon fontosnak tartja, hogy a gyerekek tudjanak magyarul. Eddig azonban csekély érdeklődés fogadta a kezdeményezést. Idén viszont meglepően sok szülő jelezte a tanév elején, hogy szeretné magyarórára járatni gyermekét, ami mögött részben az az igény is áll, hogy az osztrák földtulajdonosok hosszútávon szeretnék megértetni magukat a náluk dolgozó magyarokkal. Így 34 gyerek tanul magyart 3 csoportban; tehát a 104 fős kis iskola tanulóinak több mint 30 százaléka. Ők szabadon választották a magyart második idegen nyelvként a kötelező angol mellé. Brigitte Ebersdorfer, a pamhageni iskola ének szakos tanárnője tanítja őket, aki heti egyszer ját át magyarórát tartani Andauba, és még több környező faluba. Az órák – ahogy a többi fakultatív óra – délután kezdődnek. Ebersdorfer tanárnő legfőbb módszere a játékosság. Láthatóan sokat készül az órákra, rajzol, társasjátékot gyárt, és egy dalt is írt a gyerekeknek a magyar számnevekből.Az igazgató úgy tudja, Ausztria más tartományaiban nem tanítanak magyart az általános iskolákban, Burgenlandban azonban több iskolában is van ilyen lehetőség, sőt vannak helyek, ahol kötelező tárgyként tanítják. A 10 éve életbe lépett kisebbségi oktatási törvény ugyanis biztosítja a magyar nyelv oktatását az őshonos lakóterületeken kívül is. Így létezik rá tanterv is, de Andauban a kötetlen nyelvtanítás a cél, ezért itt a gyerekek érdeklődéséhez és képességeihez igazodva, időközben alakul ki egy úgymond saját tanterv.Andau és Jánossomorja együttműködésének legnagyobb akadálya egyelőre az országhatár, amelyen nyáron is csak gyalog vagy kerékpárral lehet átjutni, télen pedig sehogy.A magyar nyelv ismerete mégis talán új lehetőségeket nyújt majd a két település kapcsolatában is.A tervek szerint a nyelvtanítást Andauban idővel majd országismerettel is kiegészítik, ha a gyerekek már kellőképpen megbarátkoztak a magyarral; ez pedig egy további lépés lehet a nyelvi és kulturális sokféleség megteremtésében.

-hirdetés- -hirdetés-