Hosszas vita után született meg a döntés az I-es számú általános iskola igazgatójának személyéről a júniusi képviselőtestületi ülésen. E mellett döntöttek a Klafszky Katalin Általános Iskoláról is, ahol a szülői munkaközösség nemrég aláírásgyűjtő akcióval tiltakozott a tervezett összevonás ellen.

Június 30-án tartotta ülését Jánossomorja Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete. A július elsejétől városi rangra emelkedő nagyközség testületi ülésén az első napirendi pont az egyes számú általános iskola intézményvezetőjének megbízása. A két szakmailag is megfelelő pályázó az eddigi igazgató, Krenn Károlyé, illetve Bella Zsolt volt. Mivel az érintettek egyike zárt ülést kért, a részletes vitáról nem, csak az eredményről számolhatunk be nézőinknek. E szerint a testület minősített többséggel Bella Zsolt pályázatát fogadta el, és öt évre megbízta az iskola igazgatásával. Int. Második napirendi pontként a somorjai tagiskola megszüntetésében döntött a testület. A tagiskola megszűnésével az érintett 15 gyermek ezentúl az I-es számú általános iskola iparos utcai épületébe jár majd. A tagiskola 2004. augusztus 30-i megszüntetését a testület egyhangúlag megszavazta. Ezután a Klafszky Katalin Általános Iskola ügye került terítékre. A testület egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az iskolát az I-es számú általános iskolához csatolja, azzal a kitétellel, hogy ott továbbra is megmarad a kisebbségi nyelvoktatás, az intézmény ezek után is Klafszky Katalin nevét viseli majd, és önállóan rendelkezhet alapítványának összege felett is. A testület Kulturális- Oktatási- és Sportbizottsága is megvitatta a kérdést, és kiemelte, szakmai előnyt is jelent az összevonással létrejövő közös tantestület, hiszen a péteri iskolában jelenleg alig 60%-os a szaktanári ellátás, míg jánoson ugyanez száz százalék. A polgármester úr kiemelte, az összevonásra azért volt szükség, hogy megakadályozzák a Klafszky iskola szakmai színvonalának további csökkenését, amit az ottani tanári kar torzsalkodása okozott. Negyedik napirendi pontként a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletalkotás szerepelt, amely már régóta esedékes volt. Az új rendelettel bizonyos hulladékkezelési, köztisztasági rendszabályok jelentősen módosultak, ezzel legközelebbi adásunkban részletesen is foglalkozunk majd. Ezek után a talajterhelési díjról alkotott rendeletet a testület. Ennek értelmében a jövőben a talajterhelési díjat adó módjára szedi majd be az önkormányzat mindazoktól, akik a központi csatornahálózathoz, bár az infrastruktúra lehetővé tenné, nem csatlakoztak, és ugyanakkor emésztőgödrüket rendszeresen nem ürítik. Az ingatlanügyek után, az egyéb ügyek kategóriában döntés született arról, hogy egészségügy problémákkal küzdő Balla Erzsébet doktornő tartós helyettesítését a mosonmagyaróvári Mihályi Zsuzsa doktornő látja majd el szeptember elsejétől (novembertől – a szerk.) a községben. Addig is Balla doktornő feladatát a helyi orvoskollegák látják majd el. Több napirendi pont nem lévén Kurunczi Károly az ülést bezárta.

-hirdetés- -hirdetés-