-hirdetés- -hirdetés-

Húsvét ünnepe nagycsütörtök este kezdődik, amikor elhallgatnak a templomok harangjai, a csengők és az orgona is. Jézus szenvedéseire emlékszik ilyenkor az Egyház ebben a némaságban. Jézus elfogásának és ruháitól való megfosztásának szimbóluma a szertartás végi oltárfosztás, ezután oltáriszentség és gyertyafény nélkül marad a templom. Városunkban a nagycsütörtöki szertartáson a pusztasomorjai Szent István templomban vehettek részt a hívek. Nagypénteken, ebben az évben már délelőtt hajthattak térdet a hívek a Liget utcai Kálvária 14 képoszlopánál, ezzel emlékezve Jézus keresztútjára és végigjárva, átelmélkedve annak fontos állomásait.

Ezen a napon az egyház nem mutat be szentmisét, Jézus keresztre feszítésének és kereszthalálának emléknapja ez. A Keresztelő Szent János templomban a passió, Jézus szenvedéstörténetének eléneklése után kereszthódolattal folytatódott a szertartás. Ilyenkor a lelkipásztor után a hívek is térdet hajtanak Jézus keresztje előtt és megérintik, megcsókolják sebeit.

Nagyszombat este újra megszólaltak a harangok és az orgona, ezzel hirdetve az örömhírt, hogy Jézus feltámadt a halálból és megmentette az embereket a bűneiktől. A nagyszombati szertartáson a víz megszentelése után régi hagyomány szerint három iskolás gyermeket is megkeresztelt László atya.

A húsvét vigíliájának szertartása a Szent Péter apostol templomban a feltámadási körmenettel ért véget, ezzel hírül adva a világnak, hogy Jézus feltámadt. A húsvétvasárnapi szentmise után a szentjánosi templomtéren a fúvószenekar köszöntötte a híveket. Az idei húsvét szép ajándéka, hogy a mosonszentjánosi templom tornya az ünnepre új ablakokat kapott.